Aktivno in neaktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 1. četrtletju 2021 sedaj tudi v SiStat

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 1. četrtletju 2021 5,6-odstotna. Več podrobnih podatkov o delovno aktivnih, brezposelnih in neaktivnih prebivalcih v 1. četrtletju 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 18. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 (po raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo), ki so bili že objavljeni v Prvi objavi dne 28. 5. 2021, so zdaj, podrobneje razčlenjeni, na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.METODOLOŠKO OPOZORILO
Od prvega četrtletja 2021 uporabljamo v raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo prenovljen vprašalnik in prenovljeno metodologijo. Spremembe so predvsem posledica sprejetja nove Krovne uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci ter njenih izvedbenih in delegiranih aktov.

Ključne spremembe, ki vplivajo tudi na izkazane statistike, se nanašajo na definicije ciljne populacije, gospodinjstva in delovno aktivnih.

Ciljna populacija so od 1. četrtletja 2021 vsi prebivalci zasebnih gospodinjstev v Sloveniji (do vključno konca leta 2020 so bili ciljna populacija vsi prebivalci Slovenije). Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanujejo, se skupaj prehranjujejo in porabljajo svoje dohodke za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Po novem štejemo v gospodinjstvo tudi vse študente, ki ne živijo v primarnem gospodinjstvu, če so od tega gospodinjstva ekonomsko odvisni.

Delovno aktivni so vsi prebivalci, stari 15–89 let, ki so v referenčnem tednu opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo, vključno s pomagajočimi družinskimi člani. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so bile v referenčnem tednu odsotne z dela zaradi dopusta ali praznikov, take organizacije delovnega časa ali izrabe presežka ur, zaradi bolniške odsotnosti, materinskega ali očetovskega dopusta, starševskega dopusta, zaradi izobraževanja ali usposabljanja, povezanega z delom. Kot delovno aktivne upoštevamo po novem tudi sezonske delavce zunaj sezone, če so opravljali naloge, povezane s tem delom, ter osebe, ki so z dela odsotne zaradi drugih razlogov (vključno s čakanjem na delo), če predvidena odsotnost traja največ tri mesece (oz. tri mesece ali manj).

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih.Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.