Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Cene stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2021 v povprečju za 3,1 % višje kot v 4. četrtletju 2020

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 1. četrtletju 2021 povprečno za 3,1 % višje kot v 4. četrtletju 2020. Število prodaj stanovanjskih nepremičnin je bilo podobno povprečju iz 2014, število prodaj rabljenih družinskih hiš pa na ravni 2. četrtletja 2020 in tako nižje od dolgoletnega povprečja.

  • 24. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene novih stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2021 povprečno za 7,5 % višje kot v četrtletju prej

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v 1. četrtletju 2021 v povprečju za 7,5 % višje kot v 4. četrtletju 2020.

Cene novih družinskih hiš in novih stanovanj so se zvišale že drugo četrtletje zapored, prve so bile tokrat višje za 8,6 %, druge za 7,0 %.

V 1. četrtletju 2021 so bile cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin povprečno za 2,9 % višje kot v prejšnjem četrtletju

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj, so se na ravni celotne Slovenije v 1. četrtletju 2021 v primerjavi s 4. četrtletjem 2020 v povprečju zvišale za 2,9 %. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 3,8 %, cene rabljenih družinskih hiš pa za 1,4 %.

Cene rabljenih stanovanj so se v 1. četrtletju 2021 glede na 4. četrtletje 2020 najizraziteje zvišale v Mariboru (za 4,6 %); sledile so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani (za 3,7 %) in rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (za 3,6 %).

Cene stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2021 v povprečju za 7,3 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 1. četrtletju 2021 na letni ravni v povprečju višje za 7,3 %. Najizraziteje so se zvišale cene novih stanovanj (za 13,1 %); sledile so cene novih družinskih hiš (za 9,2 %), rabljenih stanovanj (za 7,5 %) in rabljenih družinskih hiš (za 6,0 %).

Število in vrednost prodaje stanovanjskih nepremičnin

Skupna vrednost vseh v 1. četrtletju 2021 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 297 milijonov EUR, kar je 33 milijonov EUR manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 4. četrtletju 2020 (330 milijonov EUR) in približno enako vrednosti prodaj v istem četrtletju prejšnjega leta (289 milijonov EUR). Skupno število prodanih stanovanjskih nepremičnin se je znižalo že drugo četrtletje zapored; prodanih jih je bilo 2.538, kar je za okrog 18 % manj kot v 4. četrtletju 2020 (3.082).

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo v 1. četrtletju 2021 nižje kot v 4. četrtletju 2020. Prodanih je bilo namreč 2.416 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 271 milijonov EUR.

V 1. četrtletju 2021 je bilo prodanih 122 novih stanovanjskih nepremičnin, kar je manj kot v 4. četrtletju 2020 (132), vendar za 37 % več od povprečja v 2020. Kljub temu da je bilo število prodaj novih stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2021 glede na prejšnje četrtletje nižje, pa je bil obseg trgovanja zaradi višjih prodajnih cen novih stanovanjskih nepremičnin v tem četrtletju za 14 % višji in je znašal 26 milijonov EUR.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki.

Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
I–III 21
X–XII 20
I–III 21
I–III 20
I–III 21
  Ø 2015  
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ103,1107,3142,70
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine107,5113,1136,30
1.1.1 Nova stanovanja107,0113,1135,00
1.1.2 Nove hiše108,6109,2139,90
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine102,9107,0144,80
1.2.1 Rabljena stanovanja103,8107,5151,70
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana103,7106,7151,00
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija103,8108,1151,30
1.2.1.2.1 Rabljena stanovanja, Mestna občina Maribor104,6107,4154,60
1.2.1.2.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija (brez Mestnih občin Ljubljana in Maribor)103,6108,2154,60
1.2.2 Rabljene hiše101,4106,0132,10
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V 1. četrtletju 2021 smo podobno kot v prejšnjih letih izvedli nekatere metodološke spremembe. Spremenili smo uteži; te temeljijo na letni vrednosti transakcij posamezne vrste nepremičnine iz prejšnjega leta, preračunani na nominalno vrednost.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.