Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, april 2021

Vrednost opravljenih gradbenih del za 3,4 % nižja kot v marcu 2021 in za 6,5 % višja kot v aprilu 2020

Vrednost v aprilu 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v aprilu 2020.

  • 15. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v aprilu 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu 

Vrednost v aprilu 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v marcu 2021, in sicer za 3,4 %. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila tako po zvišanju v marcu 2021 v primerjavi s februarjem 2021 (za 4,5 %) tokrat ponovno nižja. Vendar niso bile nižje vrednosti vseh vrst del, ampak le vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih in specializirana gradbena dela, prva za 12,3 %, druga za 7,3 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila tokrat za 3,8 % višja, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah nižja za 1,8 %, na nestanovanjskih stavbah pa je bila za 8,8 % višja.

Vrednost v aprilu 2021 opravljenih gradbenih del višja kot v aprilu 2020 

Vrednost v aprilu 2021 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni za 6,5 % višja. Tokrat so bile višje vrednosti vseh vrst del, razen na nestanovanjskih stavbah. Skupna vrednost teh del na stavbah je bila višja za 5,7 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah za 44,7 % višja, na nestanovanjskih stavbah pa za 11,1 % nižja. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila višja za 1,3 %, vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa je bila višja za 10,5 %. 

Vrednost v prvih štirih mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2020 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih štirih mesecih leta 2021, je bila za 1,0 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah je bila nižja, in sicer za 12,7 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost specializiranih gradbenih del pa sta bili višji za 3,4 % oz. 3,9 %. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

 
 

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IV 2021
III 2021 
IV 2021
IV 2020
I–IV 2021
I–IV 2020
IV 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo96,6106,599,0131,4
  gradnja stavb103,8105,787,3107,7
  gradnja inženirskih objektov87,7101,3103,4105,6
  specializirana gradbena dela92,7 M110,5 M103,9 M213,6 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 
Podatki za leto 2021 so začasni, drugi podatki pa so končni. 
 

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.