Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, april 2021

Vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2021 za 1,0 % višja kot v marcu 2021

Skupna vrednost industrijske proizvodnje in skupni prihodek od prodaje v industriji sta bila v aprilu 2021 na mesečni ravni višja, skupna vrednost zalog pa je bila nekoliko nižja.

  • 10. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2021 na mesečni ravni višja

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v aprilu 2021 za 1,0 % višja kot v marcu 2021. V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v predelovalnih dejavnostih je bila višja (za 2,9 % oz. za 1,2 %), v rudarstvu pa nižja (za 6,9 %).

Vrednost industrijske proizvodnje je bila na mesečni ravni višja v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 1,0 %), v proizvodnji izdelkov za investicije (za 0,6 %) in v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 0,2 %).

V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v aprilu 2020, ki je bila zaradi posledic epidemije na letni ravni, tj. glede na april 2019, občutno nižja (za 24,6 %), je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2021 višja za 35,9 %.

Tudi v primerjavi z aprilom 2019 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2021 višja, in sicer za 2,5 %.
 
Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni višji, vrednost zalog nižja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v aprilu 2021 na mesečni ravni višji za 1,3 %. Višji je bil tako na tujem kot na domačem trgu (za 2,0 % oz. za 0,2 %). Prihodek od prodaje je bil na mesečni ravni višji v predelovalnih dejavnostih (za 1,4 %), v rudarstvu pa nižji (za 5,7 %).

Prihodek od prodaje je bil na mesečni ravni višji v dveh namenskih skupinah izdelkov, in sicer v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 1,2 %) in v proizvodnji izdelkov za investicije (za 0,2 %). V namenski skupini proizvodnja izdelkov za široko porabo je bil enak kot v prejšnjem mesecu.

Glede na april 2020 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v aprilu 2021 višji za 52,8 %. Vendar je bil letni upad skupnega prihodka od prodaje v aprilu 2020, ki je bil posledica epidemije, največji do zdaj (tj. od januarja 2000), in sicer 32,0-odstoten.

V primerjavi z aprilom 2019 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v aprilu 2021 višji za 3,9 %.

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v aprilu 2021 za 0,9 % nižja kot v marcu 2021 in za 1,2 % nižja kot v aprilu 2020. V primerjavi z aprilom 2019 pa je bila skupna vrednost zalog višja, in sicer za 1,4 %.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
IV 21
III 21 
IV 21
IV 20
I-IV 21
I-IV 20
IV 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,0135,9110,6128,9
B Rudarstvo93,183,394,386,3
C Predelovalne dejavnosti101,2139,8111,7133,6
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro102,9103,999,090,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,2137,4113,8120,3
  AE Energenti99,8100,599,287,8
  AI Surovine99,0146,1116,7127,9
B Proizvodi za investicije100,6149,3113,6155,7
C Proizvodi za široko porabo101,0124,2104,3121,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,8194,7138,8156,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo108,0113,298,2121,5
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi108,099,295,8140,4
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi100,4165,4118,1135,3
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,1143,4116,3140,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,1141,5109,5119,1
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
IV 21
III 21 
IV 21
IV 20
I-IV 21
I-IV 20
IV 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,3152,8114,2132,8
B Rudarstvo94,3113,3105,4106,7
C Predelovalne dejavnosti101,4153,3114,3133,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,2152,5117,8129,6
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,7152,3117,8131,1
B Proizvodi za investicije100,2178,9117,7144,3
C Proizvodi za široko porabo100,0134,9106,7120,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,9221,4148,1146,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,7118,997,6117,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
IV 21
III 21 
IV 21
IV 20
I-IV 21
I-IV 20
IV 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,198,8100,3133,8
B Rudarstvo65,735,668,859,2
C Predelovalne dejavnosti99,299,2100,5134,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,695,097,3122,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,296,297,7123,6
B Proizvodi za investicije98,798,999,0141,3
C Proizvodi za široko porabo99,5104,4105,2145,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,2100,197,7125,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,7104,6106,1149,4
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
 
Podatki za leto 2020 so začasni. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.