Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Letno zvišanje stroškov dela najizrazitejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 za 11,4 % višji kot v prvem četrtletju 2020.

  • 8. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro povprečno za 11,4 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 po začasnih podatkih povprečno za 11,4 % višji kot v prvem četrtletju 2020, pri čemer so bile plače za dejansko opravljeno delovno uro povprečno za 10,7 % višje, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa za 15,5 % višji kot v prvem četrtletju 2020. V omenjenem obdobju so se povprečne bruto plače – po podatkih mesečnega statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah – zvišale za 10,6 %.


Zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro najizrazitejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2021 glede na prvo četrtletje 2020 zvišali v vseh dejavnostih, najizraziteje v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (za 38,4 %). Tolikšno zvišanje stroškov dela v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo je med drugim posledica izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19.


Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-27 v četrtem četrtletju 2020 povprečno za 4,0 % višji kot v četrtem četrtletju 2019

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 4. 6. 2021) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v četrtem četrtletju 2020 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v četrtem četrtletju 2019 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili na Irskem (za 4,8 %), na Malti (za 3,3 %), na Hrvaškem (za 1,1 %) in na Finskem (za 0,3 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Avstriji (za 11,7 %) in v Bolgariji (za 9,9 %). V EU-27 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 4,0 %; v Sloveniji so bili višji za 3,7 %.


Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201920202021
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III107,5105,4111,4
IV–VI104,9108,8
VII–IX103,2101,8
X–XII106,8103,5
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja (predvidoma do konca leta 2022).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.