Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, april 2021

Blagovna menjava v aprilu 2021 občutno višja kot v aprilu 2020

Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do aprila 2021 višja kot v istem obdobju 2020 (izvoz za 15,6 %, uvoz za 16,6 %).

  • 9. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v aprilu 2021 občutno višja kot v aprilu 2020

Vrednost izvoza blaga je znašala 3,2 milijarde EUR, vrednost uvoza blaga pa 3,3 milijarde EUR. Izvoz v aprilu 2021 je bil od izvoza v aprilu 2020, ko je bila gospodarska aktivnost bistveno okrnjena zaradi posledic epidemije, višji za 55,3 %, uvoz v aprilu 2021 pa od uvoza v aprilu 2020 za 69,0 %.

Blagovna menjava v aprilu 2021 je bila kljub še vedno ne povsem običajnim razmeram višja tudi od blagovne menjave pred dvema letoma (v aprilu 2019). Izvoz v aprilu 2021 je bil od izvoza v aprilu 2019 višji za 14,0 %, uvoz v aprilu 2021 pa je bil od uvoza v aprilu 2019 višji za 3,4 %. Izvoz in uvoz blaga sta bila v aprilu 2021 vrednostno višja pravzaprav od vseh aprilskih izvozov in uvozov blaga v zadnjih desetih letih.

Pokritost uvoza z izvozom je bila 98,4-odstotna; primanjkljaj je znašal –0,1 milijarde EUR.

Vrednost blagovne menjave z državami članicami EU in preostalimi državami v aprilu 2021 bistveno višja kot v aprilu 2020

Obseg blagovne menjave z državami članicami EU je bil v aprilu 2021 znatno večji kot v aprilu 2020. Blago, izvoženo v aprilu 2021 v države članice EU, je bilo vredno 2,1 milijarde EUR, približno prav toliko pa je bilo vredno tudi blago, uvoženo iz omenjenih držav.

Izvoz v aprilu 2021 je bil tako za 59,7 %, uvoz pa za 69,6 % višji kot v aprilu 2020. Ozadje višjih aprilskih vrednosti v 2021 glede na aprilske vrednosti v 2020 je bila spet epidemija, ki je bila razglašena v 2020 ob tem času. Izvoz blaga je bil v aprilu 2021 v države članice EU za 1,6 % nižji od izvoza v aprilu 2019 in uvoz blaga v aprilu 2021 za 1,4 % nižji od uvoza v aprilu 2019.

Obseg blagovne menjave z državami, ki niso članice EU, je bil v aprilu 2021 prav tako znatno višji kot v aprilu 2020. Slovenija je v omenjene države izvozila za 1,1 milijarde EUR blaga, uvozila pa ga je od tam za približno ravno toliko.

Izvoz je bil tako v aprilu 2021 višji za 47,9 %, uvoz pa za 67,9 % višji kot v aprilu 2020. V istem mesecu leta pred razglasitvijo epidemije (v aprilu 2019) sta bila izvoz v te države in uvoz iz teh držav nižja kot v aprilu 2021.

Izvoz in uvoz tudi v prvih štirih mesecih leta 2021 višja kot v istem obdobju 2020

Izvoz od januarja do aprila 2021 je bil za 15,6 % višji od izvoza v primerljivem obdobju prejšnjega leta (znašal je 12,6 milijarde EUR), uvoz pa je bil višji za 16,6 % (znašal je 12,0 milijarde EUR).

Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 0,6 milijarde EUR, pokritost uvoza z uvozom pa je bila 105,0-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil dosežen v vseh teh štirih mesecih leta 2021, razen v aprilu.
Trgovinska bilanca, Slovenija
Trgovinska bilanca, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
IV 2021I–IV 2021IV 2021
IV 2020
I–IV 2021
I–IV 2020
1.000 EURindeks
Izvoz3.221.53312.627.664155,3115,6
  EU-272.090.7148.338.597159,7115,1
  države nečlanice EU1.130.8194.289.067147,9116,4
Uvoz3.274.88112.022.296169,0116,6
  EU-272.133.7028.223.477169,6117,3
  države nečlanice EU1.141.1793.798.819167,9115,1
Trgovinska bilanca-53.347605.368-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %98,4105,0-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2021 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 15. junija 2021, za leto 2021 pa junija 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.