Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja od plače za 4. četrtletje 2020

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2021 je znašala 1.090,39 EUR in je bila nominalno za 4,4 %, realno pa za 5,0 % višja od plače za 4. četrtletje 2020.

  • 7. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah nominalno in realno višja od plače za 4. četrtletje 2020
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2021 je znašala 1.090,39 EUR in je bila višja od bruto plače za 4. četrtletje 2020, nominalno za 4,4 %, realno pa za 5,0 %. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2021 pa je znašala 747,73 EUR in je bila nominalno za 3,6 %, realno pa za 4,2 % višja od neto plače za 4. četrtletje 2020.

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2021 je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo; znašala je 1.578,22 EUR.

Glede na plačo za 4. četrtletje 2020 se je povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2021 najbolj zvišala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 8,4 %), nato pa v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 8,1 %). Najbolj pa se je znižala v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 6,6 %).

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 1. četrtletje 2021
Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 1. četrtletje 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø I–III 2021Ø I–III 2021
Ø X–XII 2020
Ø I–III 2021
Ø I–III 2020
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto1.090,39104,4105,0109,5110,1
Neto747,73103,6104,2107,7108,2
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
I 20211.066,51100,399,3732,63100,298,2
II 20211.083,77101,6101,9743,76101,5100,5
III 20211.119,68103,3132,5766,03103,0129,0
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
I 2021100,7100,0100,698,9
II 2021101,3102,9101,2101,5
III 2021103,0132,4102,7128,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.