Rojeni in umrli, Slovenija, april 2021

V aprilu 2021 se je rodilo 1.452 otrok, umrlo je 1.782 prebivalcev

V aprilu 2021 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.452 otrok, 1.782 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih, pa tudi število umrlih sta bili višji kot v aprilu 2020.

  • 7. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Rodilo se je nekoliko več otrok kot v aprilu 2020
V Sloveniji se je v aprilu 2021 po začasnih podatkih rodilo 1.452 otrok, to je 11 ali 0,8 % več kot v aprilu 2020. Na dan se jih je po začasnih podatkih rodilo povprečno 48, kar je bilo toliko kot povprečno v aprilu 2020.

Umrlo več prebivalcev kot v aprilu 2020
V aprilu 2021 je po začasnih podatkih umrlo 1.782 prebivalcev Slovenije. To je 32 ali 1,8 % več kot v aprilu 2020. Na dan je v aprilu 2021 po začasnih podatkih umrlo povprečno 59 prebivalcev (v aprilu 2020 povprečno 58 na dan).

Presežna umrljivost
Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v aprilu 2021 v Sloveniji znašala 7,2 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 7,2 % prebivalcev več kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let
Med prebivalci Slovenije, umrlimi v aprilu 2021, je bilo po začasnih podatkih 1.189 ali 66,7 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019, je bilo to število za 9,5 % višje.

Kaj kažejo podatki za maj 2021?
Po prvih ocenah je v času od 1. do 23. maja 2021 umrlo 1.252 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.193.
Začasni podatki za maj 2021 bodo objavljeni 7. 7. 2021.

Objavljanje podatkov
Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.   

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Povprečno število umrlih in rojenih na dan, Slovenija, mesečno1)
Povprečno število umrlih in rojenih na dan, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko1)
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko<sup>1)</sup>
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)20211)201920201)20211)
Januar1.6561.5601.4982.1401.9712.617
Februar1.3251.3241.2971.9531.8891.848
Marec1.5841.4801.5411.8871.8511.929
April1.5451.4411.4521.6521.7501.782
Maj1.6761.567-1.6411.593-
Junij1.6351.569-1.4661.613-
Julij1.7881.691-1.5871.583-
Avgust1.7311.717-1.6141.622-
September1.6851.653-1.5311.666-
Oktober1.6901.602-1.6352.098-
November1.5311.357-1.6143.096-
December1.4821.402-1.8683.237-
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leti 2020 in 2021 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. junija 2021, končni mesečni podatki za leto 2021 pa v juniju 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.