Cene energentov, Slovenija, 1. četrtletje 2021

Cene zemeljskega plina v 1. četrtletju 2021 nižje kot v prejšnjem četrtletju

Povprečne cene zemeljskega plina so bile v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 nekoliko nižje kot v četrtem četrtletju 2020, in to za gospodinjske in negospodinjske odjemalce, za prve za 1 %, za druge za 2 %.

  • 4. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v prvem četrtletju 2021: 0,053 EUR/kWh

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je bila v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 za 1 % nižja kot v četrtem četrtletju 2020; znašala je 0,053 EUR/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa je bila za 2 % nižja kot v prejšnjem četrtletju; znašala je 0,028 EUR/kWh.

 

Cene električne energije v prvem četrtletju 2021 nižje kot v prejšnjem četrtletju

Tudi povprečne cene električne energije so bile v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 nižje kot v četrtem četrtletju 2020; povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila nižja za 4 % in je znašala 0,153 EUR/kWh, povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa za 3 %; znašala je 0,087 EUR/kWh.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Cene električne energije, Slovenija
Cene električne energije, Slovenija
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za prvo četrtletje 2021 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.