Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, maj 2021

Letna rast cen v maju 2021 2,1-odstotna, mesečna rast cen 0,9-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 0,9 %. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve goriv in energije, mesečno pa majske podražitve različnih izdelkov in storitev.

  • 31. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen ostaja 2,1-odstotna

Letna rast cen je bila v maju 2021 enaka kot v prejšnjem mesecu, tj. 2,1-odstotna (v maju 2020 je bila −1,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa se je znižala in je bila 0,0-odstotna (v maju 2020 je bila 1,2-odstotna).

Blago se je v povprečju podražilo za 3,6 %, storitve pa so se za 0,6 % pocenile. Trajno blago je bilo dražje za 1,7 %, poltrajno blago za 1,6 %, blago dnevne porabe pa za 4,7 %.

K letni inflaciji so največ (po 1 odstotno točko) prispevali dražja električna energija (za 40,7 %) in naftni derivati (tekoča goriva so se podražila za 41,3 %, goriva in maziva za osebna vozila za 20,2 %).

Na drugi strani so letno inflacijo blažili cenejši počitniški paketi (za 10,2 % ) in hrana (za 2,7 %); vsaka skupina jo je znižala za 0,4 odstotne točke.


Mesečna rast cen 0,9-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so bile v maju 2021 povprečno za 0,9 % višje kot v prejšnjem mesecu.

K mesečni rasti cen sta največ, 0,2 odstotne točke, prispevali dražja obleka in obutev (za 3,3 %). Po 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale še višje cene svežega sadja (za 4,7 %), stanovanjskih stroškov (za 0,5 %), farmacevtskih proizvodov (za 2,3 %), goriv in maziv za osebna vozila (za 2,0 %), mobilne telefonije (za 5,7 %), drugih rekreacijskih predmetov, vrtnarjenja in malih živali (za 1,9 %) ter počitniških paketov (za 4,3 %).

Opaznejših pocenitev v maju nismo zaznali.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2021 2,2-odstotna (v maju 2020 −1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,3-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna.

V maju 2021 so bile cene blaga na letni ravni v povprečju višje za 3,6 %, cene storitev pa nižje za 0,2 %. Trajno blago se je podražilo za 1,8 %, poltrajno blago za 1,2 % in blago dnevne porabe za 4,6 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2021 1,6-odstotna (v marcu 2021 je bila 1,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 2,0-odstotna (v marcu 2021 1,7-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–1,1-odstotna), najvišja, 5,2-odstotna, pa na Madžarskem; v Sloveniji je bila 2,2-odstotna.


Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
V 21
V 20
V 21
IV 21 
V 21 
XII 20
I–V 21
I–V 20
V 21–VI 20
V 20–VI 19
V 21
Ø 15 
Skupaj102,1100,9102,2100,5100,0106,48
01 Hrana in brezalkoholne pijače97,5100,3102,099,2101,3111,28
02 Alkoholne pijače in tobak103,499,9100,8103,5102,4110,03
03 Oblačila in obutev102,0103,3104,997,896,6103,74
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo111,8100,5102,3105,3102,3112,98
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj102,0100,0101,5100,8100,2103,41
06 Zdravstvo102,7101,098,2101,6101,8107,32
07 Prevoz105,6101,1105,0100,496,296,99
08 Komunikacije101,2103,399,9100,0100,5105,65
09 Rekreacija in kultura96,7101,8103,197,098,5100,26
10 Izobraževanje100,8100,0100,2100,8101,2112,78
11 Restavracije in hoteli100,9100,8102,6100,7100,7112,58
12 Raznovrstno blago in storitve99,699,999,5100,2101,3109,86
  Blago103,6100,8102,8101,099,7104,76
  Storitve99,4101,2100,999,6100,6110,12
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
V 21
V 20
V 21
IV 21 
V 21 
XII 20
I–V 21
I–V 20
V 21–VI 20
V 20–VI 19
V 211)
Ø 15 
Skupaj2,20,72,00,5-0,2106,62
01 Hrana in brezalkoholne pijače-2,10,12,0-0,81,1110,71
02 Alkoholne pijače in tobak3,5-0,10,73,62,5110,07
03 Oblačila in obutev1,73,33,4-2,4-3,6101,47
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo11,40,52,44,81,7112,99
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,70,11,20,80,5101,97
06 Zdravstvo1,71,1-3,00,61,4108,05
07 Prevoz7,01,16,10,4-4,897,98
08 Komunikacije1,61,9-0,10,91,3105,95
09 Rekreacija in kultura-1,81,02,1-1,1-0,6102,64
10 Izobraževanje0,70,00,20,71,1111,46
11 Restavracije in hoteli1,00,92,10,61,0113,65
12 Raznovrstno blago in storitve0,1-0,2-0,20,81,5109,26
  Blago3,60,72,90,6-1,0103,79
  Storitve-0,20,70,40,20,9111,31
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.