Ocena gradnje stavb in stanovanj, Slovenija, 2020

Stavb dokončanih v 2020 manj kot v 2019, stanovanj pa več kot v 2019

V 2020 je bilo dokončanih 8.965 stavb, kar je za 3 % manj, kot jih je bilo v 2019, in 3.540 stanovanj, kar je za 4 % več, kot jih je bilo v 2019. Nedokončanih je ostalo še 12.858 stavb. 

  • 11. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Dokončanih malo manj kot 9.000 stavb

V letu 2020 je bilo v Sloveniji dokončanih 8.965 stavb, kar je za 3 % manj, kot jih je bilo v letu 2019. Število dokončanih stanovanjskih stavb je bilo za 5 % višje, število  dokončanih nestanovanjskih stavb pa za 6 % nižje kot v 2019. Skupna površina vseh dokončanih stavb znaša skoraj 1,8 milijona m2, kar je za 7 % manj od skupne površine vseh stavb, dokončanih v letu 2019. Površina dokončanih stanovanjskih stavb je večja za 4 %, površina dokončanih nestanovanjskih stavb pa manjša za 14 %. 12.858 stavb je ostalo nedokončanih; od teh jih je malo manj kot polovica (49,6 %) stanovanjskih, malo več kot polovica (50,4 %) pa nestanovanjskih. 

Fizične osebe vložile v gradnjo več kot pravne osebe 

Fizične osebe so v letu 2020 zgradile 7.971 stavb, katerih skupna površina je bila malo manj kot 1,1 milijona m2, pravne osebe pa 994 stavb, katerih skupna površina je bila malo manj kot 700.000 m2. Fizične osebe so večji del sredstev vložile v gradnjo enostanovanjskih stavb (49 % površine, v 2019 46 % površine) in kmetijskih stavb (27 % površine, v 2019 31 % površine), pravne osebe pa v gradnjo industrijskih stavb (24 % površine, v 2019 30 % površine), tri- in večstanovanjskih stavb (14 % površine, v 2019 12 % površine) ter rezervoarjev, silosov in skladiščnih stavb (12 % površine, v 2019 14 % površine).

Dokončanih več stanovanj kot v 2019

V letu 2020 se je v Sloveniji gradilo 10.958 stanovanj, od tega je bilo do konca leta dokončanih 3.540 stanovanj, kar je 125 stanovanj več, kot jih je bilo dokončanih v letu 2019. Površina vseh dokončanih stanovanj meri povprečno 144 m2 (v 2019: 138 m2); površina stanovanj v enostanovanjskih stavbah pa povprečno 165 m2 (v 2019: 160 m2), površina stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 95 m2 (v 2019: 88 m2). 54 % stanovanj v enostanovanjskih stavbah je pet- ali večsobnih. V večstanovanjskih stavbah pa je  največ stanovanj trisobnih (34 %). 79 % vseh teh stanovanj so gradile fizične osebe in jih do konca leta 2020 dokončale 29 %. Druga stanovanja so gradile pravne osebe; dokončale so jih 46 %.  

Največ stanovanj dokončanih v osrednjeslovenski statistični regiji

Največ stanovanj je bilo v letu 2020 dokončanih v osrednjeslovenski (24 % od vseh dokončanih stanovanj) in v podravski statistični regiji (19 % vseh), najmanj pa v zasavski statistični regiji (1 % vseh). Na ravni občin je bilo dokončanih največ stanovanj v občini Ljubljana (347), sledile so Maribor (204), Brežice in Novo mesto (v vsaki 83). V drugih občinah je bilo dokončanih manj stanovanj. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Dokončana stanovanja na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2020

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS


 Dokončane stavbe, Slovenija, 2019–2020
20192020
številom2številom2
Skupaj9.2211.908.4778.9651.770.199
Stanovanjske stavbe2.492727.6612.605756.576
  enostanovanjske stavbe2.314547.3702.422579.335
  večstanovanjske stavbe165151.943166147.968
  stavbe za posebne družbene skupine1328.3481729.273
Nestanovanjske stavbe6.7291.180.8166.3601.013.623
Vir: SURS
Dokončana stanovanja, Slovenija, 2019–2020
20192020
številom2številom2
Skupaj3.415471.9973.540508.285
Stanovanjske stavbe3.384469.0523.518506.367
  enostanovanjske stavbe2.338374.5942.457405.969
  večstanovanjske stavbe98887.13297392.803
  stavbe za posebne družbene skupine587.326887.595
Nestanovanjske stavbe312.945221.918
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o dokončanih stavbah in stanovanjih se ocenjujejo na podlagi podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih. Od leta 2016 je vir podatkov o gradbenih dovoljenjih prostorski informacijski sistem. Podatki o dokončanih stanovanjih so na voljo tudi v kartografski aplikaciji STAGE.Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.