Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2021

2.108.977 prebivalcev Slovenije 1. januarja 2021 živelo v 5.983 naseljih, 53 naselij nenaseljenih

1. januarja 2021 je bilo najgosteje naseljeno mestno naselje Piran s skoraj 5.500 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselij brez prebivalcev je bilo 53 (0,9 % vseh naselij v Sloveniji). V letu 2020 je bilo ustanovljeno novo naselje: Zatrnik v občini Gorje.

  • 8. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Naselja brez prebivalcev

1. januarja 2021 je bilo v Sloveniji 6.036 naselij, od tega jih je bilo 53 brez prebivalcev. Največ naselij brez prebivalcev je bilo v občini Kočevje (16). V letu 2020 ni nobeno predtem naseljeno naselje ostalo brez prebivalcev.

V letu 2020 je bilo v občini Gorje ustanovljeno novo naselje Zatrnik, ki je imelo 1. januarja letos 44 prebivalcev.


Najgosteje naseljeno mestno naselje

Najgosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji je bil Piran v istoimenski občini, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno skoraj 5.500 prebivalcev. Če bi hoteli tako gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali več kot 111 milijonov prebivalcev.

Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, je bilo naselje Trnovec v občini Kočevje, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,05 prebivalca (ali eden na 21 km2). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi bilo v njej manj kot 950 prebivalcev.


Naselja brez otrok, naselja brez starejših

V petih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje med takimi naselji je bilo Završje v občini Trbovlje, ki je imelo 42 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let.

V dveh naseljih z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 ali več let. Ti dve naselji sta bili Gabrje pri Ilovi Gori v občini Grosuplje (35 prebivalcev) ter Sovinek v občini Semič (32 prebivalcev).


Novosti v bazi SiStat

V podatkovni bazi SiStat objavljene časovne vrste podatkov o prebivalstvu Slovenije po naseljih smo dopolnili s podatki po stanju na 1. januar 2021.
Prebivalstvo po velikostnih razredih naselij, 1. januar 2021
NaseljaPrebivalstvo
število%število%
Velikostni razredi naselij po številu prebivalcev
Skupaj6.036100,02.108.977100,0
0530,900,0
1–2472011,99.7300,5
25–4986114,332.1861,5
50–991.28521,393.8684,5
100–1991.41223,4200.5389,5
200–4991.12018,6340.55616,1
500–9993565,9245.06811,6
1.000–4.9991903,1375.73217,8
5.000–9.999230,4158.1167,5
10.000–49.999140,2270.56012,8
50.000 +20,0382.62318,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.