Poslovne tendence, Slovenija, maj 2021

Zaupanje višje v vseh gospodarskih panogah

Kazalnik zaupanja je bil v maju 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah (v trgovini na drobno, storitvenih dejavnostih, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih) višji kot v aprilu 2021 in kot v maju 2020, od dolgoletnega povprečja pa je bil višji v treh; v storitvenih dejavnostih je bil nižji.

  • 25. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji

Kazalnik zaupanja je bil v predelovalnih dejavnostih v maju 2021 v vseh treh primerjavah višji: od vrednosti v aprilu 2021 za 3 odstotne točke, od vrednosti v maju 2020 za 38 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 12 odstotnih točk.

Izboljšala se je večina kazalnikov stanj in pričakovanj. Izjemi sta bila kazalnika pričakovana proizvodnja in pričakovan izvoz, ki sta se poslabšala (za 2 oz. 1 odstotno točko).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno narašča že od začetka leta 2021. V maju 2021 je bil za 12 odstotnih točk višji od vrednosti v aprilu 2021 in za 38 odstotnih točk višji od vrednosti v maju 2020 ter za 7 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Izboljšali so se vsi kazalniki stanj in pričakovanj, razen kazalnika pričakovana prodaja, ki se je poslabšal. Na izboljšanje kazalnika zaupanja v tej dejavnosti sta vplivala kazalnika obseg zalog in prodaja.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu še naprej narašča. V maju 2021 je bila za 4 odstotne točke višja kot v aprilu 2021 in za 48 odstotnih točk višja kot v maju 2020 ter že za 31 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

K zvišanju kazalnika zaupanja v tej dejavnosti sta vplivala oba kazalnika, ki ga sestavljata: pričakovano zaposlovanje in skupna naročila (vsak za 4 odstotne točke).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih se je po nekajmesečnem nespremenjenem stanju v primerjavi s prejšnjim mesecem v maju 2021 zvišal za 9 odstotnih točk. V primerjavi z majem 2020 je bil višji za 46 odstotnih točk. Še zmeraj pa je bil za 3 odstotne točke nižji od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov so se večinoma zvišale. Najizraziteje sta se zvišala pričakovano povpraševanje in poslovni položaj (za 19 oz. 10 odstotnih točk), ki sta tudi pomembno vplivala na zvišanje kazalnika zaupanja. Le kazalnik povpraševanje se je nekoliko znižal (za 1 odstotno točko).

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.