Mnenje potrošnikov, Slovenija, maj 2021

Razpoloženje potrošnikov v maju 2021 boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v maju 2021 za 7 odstotnih točk višja kot v aprilu 2021 in za 17 odstotnih točk višja kot v maju 2020.

  • 21. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Potrošniki bolj optimistični kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v maju 2021 glede na prejšnji mesec zvišala za 7 odstotnih točk. Po daljšem obdobju je bila višja tudi od dolgoletnega povprečja, in sicer za 3 odstotne točke.

Med komponentami, ki sestavljajo kazalnik zaupanja, se je najbolj izboljšalo pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 19 odstotnih točk). Poleg tega sta se izboljšali tudi pričakovanji potrošnikov glede večjih nakupov (za 6 odstotnih točk) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki). Vrednost kazalnika zaupanja je nižalo le nekoliko bolj pesimistično mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko).

Med preostalimi kazalniki se je glede na april 2021 zelo izboljšalo pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih (za 23 odsotnih točk). Očitno pa slovenski potrošniki pričakujejo tudi višjo inflacijo; kazalnik gibanja cen v prihodnjih 12 mesecih je namreč trenutno na najvišji ravni po juliju 2013.

Kazalnik zaupanja potrošnikov na letni ravni višji

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v primerjavi z majem 2020 višja za 17 odstotnih točk, glede na povprečje prejšnjega leta pa za 8 odstotnih točk.

Na zvišanje vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov na letni ravni so vplivala višja pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi (za 38 odstotnih točk), glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 19 odstotnih točk) in glede večjih nakupov (za 14 odstotnih točk). Poslabšalo se je le mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 3 odstotne točke).

Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-maj 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-maj 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 3. in 16. majem 2021 odgovorilo 939 oseb.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.