Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2021

V aprilu 2021 izdanih 8 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe, načrtovanih 14 % več stanovanj

V aprilu 2021 je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 18 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 3 % več gradbenih dovoljenj kot v prejšnjem mesecu. Z v tem mesecu pridobljenimi gradbenimi dovoljenji je bilo največ stanovanj načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji.

  • 20. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Načrtovana površina stavb za 2 % manjša kot v marcu

Celotna površina  načrtovanih stavb bo merila skoraj 139.000 m2, kar je za 2 % manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu 2021. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je večja za 17 %, površina  nestanovanjskih stavb pa manjša za 20 %. Površina v aprilu načrtovanih stanovanjskih stavb je večja predvsem zaradi načrtovane gradnje večjih tri- in večstanovanjskih stavb, medtem ko je površina nestanovanjskih stavb manjša predvsem zaradi tega, ker je načrtovanih manj industrijskih in skladiščnih stavb, kot jih je bilo v marcu, in tudi njihova povprečna površina (558 m2) je manjša od povprečne površine stavb te vrste, načrtovanih v marcu (917 m2).

Načrtovanih 14 % več stanovanj kot v marcu  

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v aprilu 2021, je bila predvidena gradnja 357 stanovanj, to je 14 % več stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu 2021. V enostanovanjskih stavbah je bilo v aprilu načrtovanih 20 % manj stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa skoraj še enkrat več kot v marcu 2021 (90 % več). Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 169 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 122 m2.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2021, je največ stanovanj predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji: 158 ali 44 % vseh. Naslednje po številu predvidenih gradenj stanovanj so bile pomurska (50 ali 14 % vseh) ter podravska in gorenjska statistična regija (v vsaki 25 ali 7 % vseh). V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2021, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj, le eno, v posavski statistični regiji.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016–april 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016–april 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2021
1) Preostale statistične regije: goriška, jugovzhodna Slovenija, koroška, obalno-kraška, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, april 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj439138.83435751.707
  stanovanjske stavbe20979.73735751.707
  nestanovanjske stavbe23059.09700
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 20. aprila 2022.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.