Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, marec 2021

Vrednost opravljenih gradbenih del za 3,6 % višja kot v februarju 2021 in za 1,0 % višja kot v marcu 2020

Vrednost v marcu 2021 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v marcu 2020.

  • 14. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v marcu 2021 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v marcu 2021 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v februarju 2021, in sicer za 3,6 %. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila tako po znižanju v februarju 2021 v primerjavi z januarjem 2021 (za 1,7 %) tokrat ponovno višja. Vendar niso bile višje vrednosti vseh vrst del, ampak le vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih in specializirana gradbena dela, prva za 4,3 %, druga za 8,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah pa je bila za 3,8 % nižja, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah nižja za 5,1 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 9,5 %. 

Vrednost v marcu 2021 opravljenih gradbenih del višja kot v marcu 2020 

Vrednost v marcu 2021 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni za 1,0 % višja. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat nižja, in sicer za 28,0 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah za 52,9 % višja, na nestanovanjskih stavbah pa za 49,1 % nižja. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila višja za 14,6 %. Tudi vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del je bila višja kot v marcu 2020, in sicer za 21,2 %. 

Vrednost v prvih treh mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2020 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih treh mesecih leta 2021, je bila za 4,0 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah je bila nižja, in sicer za 17,4 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost specializiranih gradbenih del pa sta bili višji za 2,1 % oz. 3,4 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
III 2021
II 2021 
III 2021
III 2020
I–III 2021
I–III 2020
III 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo103,6101,096,0135,4
  gradnja stavb96,272,082,6104,1
  gradnja inženirskih objektov104,3114,6102,1116,7
  specializirana gradbena dela108,1 M121,2 M103,4 M240,9 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z letom 2021 sta bili uvedeni dve spremembi:
Podatke smo začeli zbirati in objavljati na podlagi klasifikacije SKD 2008. Indekse za nazaj smo ustrezno preračunali in jih objavili. 

Drugače poteka tudi sporočanje podatkov. Po novem nam namreč podatke sporočajo tisti, ki gradbena dela dejansko izvajajo. Zaradi te spremembe smo morali, da smo ohranili primerljivost časovnih vrst, nekoliko prilagoditi mikropodatke za leto 2020. Prilagojeni podatki so bili uporabljeni le za preračun indeksov v 2021. 

Več o spremembah si lahko preberete v Metodoloških pojasnilih

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2021 so začasni, drugi podatki pa so končni.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.