Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, marec 2021

Povprečna bruto plača za marec 2021 za 3,3 % višja od plače za februar 2021

Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 2.009,50 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 3,0 % višja od plače za februar 2021. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

  • 17. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za marec 2021 višja od plače za februar 2021
Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 2.009,50 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 3,0 % višja od bruto plače za februar 2021. Povprečna neto plača za marec 2021 je znašala 1.290,97 EUR in je bila nominalno za 3,0 %, realno pa za 2,7 % višja od neto plače za februar 2021.

Povprečna plača za marec 2021 višja od plače za februar 2021 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna bruto plača za marec 2021 je bila v obeh sektorjih višja od plače za februar 2021, v javnem sektorju za 4,1 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,1 %), v zasebnem sektorju pa za 2,8 %.

Povprečna plača za marec 2021 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna bruto plača za marec 2021 se je v primerjavi s plačo za februar 2021 najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 32,0 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil), znižala pa se je najbolj v drugih dejavnostih (za 0,9 %).

V finančnih in zavarovalniških dejavnostih je bila povprečna bruto plača za marec 2021 tudi najvišja (3.344,52 EUR).

Povprečna plača za marec 2021 višja od plače za februar 2021 v vseh statističnih regijah
Povprečna bruto plača za marec 2021 je bila v vseh statističnih regijah višja od plače za februar 2021; najbolj se je zvišala v pomurski (za 6,7 %), najmanj pa v osrednjeslovenski statistični regiji (za 2,1 %).

Povprečna bruto plača za marec 2021 je bila sicer najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji (2.249,67 EUR), najnižja pa v primorsko-notranjski statistični regiji (1.740,94 EUR).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, marec 2021
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, marec 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
III 2021Ø I-III 2021III 2021
II 2021
III 2021
III 2020
Ø I-III 2021
Ø I-III 2020
EURindeks
Bruto2.009,501.977,68103,3114,3110,6
Javni sektor2.458,202.433,73104,1116,0116,4
  od tega sektor država2.511,662.527,76102,1118,3119,8
Zasebni sektor1.797,401.760,50102,8112,8106,7
Neto1.290,971.271,35103,0112,6109,3
Javni sektor1.560,361.542,80104,0114,1114,4
  od tega sektor država1.587,551.595,49101,8116,0117,2
Zasebni sektor1.163,631.142,08102,4111,3105,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za marec 2021 bodo objavljeni 25. maja 2021 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.