Prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2021

Novo v podatkovni bazi SiStat: Prebivalstvo, 1. januar 2021

Podrobnejše podatke o prebivalstvu Slovenije na 1. januar 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 14. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatke o prebivalstvu Slovenije na stanje 1. januarja 2021, že objavljene v Prvi objavi dne 29. 4. 2021, objavljamo še v podatkovni bazi SiStat. Podatki so na voljo za pet ravni izkazovanja: po občinah, upravnih enotah, statističnih regijah, kohezijskih regijah ter za vso Slovenijo.                 
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.