Rojeni in umrli, Slovenija, marec 2021

V marcu 2021 se je rodilo 1.541 otrok, umrlo je 1.929 prebivalcev

V marcu 2021 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.541 otrok, 1.929 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih, pa tudi število umrlih sta bili višji kot v marcu 2020.

  • 7. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Rodilo se je več otrok kot v marcu 2020

V Sloveniji se je v marcu 2021 po začasnih podatkih rodilo 1.541 otrok, to je 61 ali 4,1 % več kot v marcu 2020. Na dan se jih je po začasnih podatkih rodilo povprečno 50, kar je bilo 2 na dan več kot povprečno v marcu 2020 in 4 več kot v februarju 2021.

Umrlo več prebivalcev kot v marcu 2020

V marcu 2021 je po začasnih podatkih umrlo 1.929 prebivalcev Slovenije. To je 78 ali 4,2 % več kot v marcu 2020, tj. mesecu, v katerem je bila v Sloveniji uradno prvič razglašena epidemija covida-19 in ko umrljivost še ni presegla običajnih okvirov.
Na dan je v marcu 2021 po začasnih podatkih umrlo povprečno 62 prebivalcev (v marcu 2020 povprečno 60 na dan).

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v marcu 2021 v Sloveniji znašala 2,0 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 2,0 % prebivalcev več kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v marcu 2021, je bilo po začasnih podatkih 1.311 ali 68 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019, je bilo to število za 5,0 % višje.

Kaj kažejo podatki za april 2021?

Po prvih ocenah je v času od 1. do 18. aprila 2021 umrlo 1.046 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.067.

Začasni podatki za april 2021 bodo objavljeni 7. 6. 2021.

Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno.

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.  

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko1)
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko<sup>1)</sup>
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)20211)201920201)20211)
Januar1.6561.5601.4982.1401.9712.617
Februar1.3251.3241.2971.9531.8891.848
Marec1.5841.4801.5411.8871.8511.929
April1.5451.441-1.6521.750-
Maj1.6761.567-1.6411.593-
Junij1.6351.569-1.4661.613-
Julij1.7881.691-1.5871.583-
Avgust1.7311.717-1.6141.622-
September1.6851.653-1.5311.666-
Oktober1.6901.602-1.6352.098-
November1.5311.357-1.6143.096-
December1.4821.402-1.8683.237-
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.