Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, februar 2021

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v februarju 2021 večji kot v januarju 2021

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v februarju 2021 zaradi sproščanja nekaterih ukrepov za  preprečevanje širjenja pandemije covida-19 na mesečni ravni večji, na letni ravni pa kljub temu manjši.

  • 30. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Obseg prodaje v februarju 2021 znatno večji kot v mesecu prej

Skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je v februarju 2021 zaradi sproščanja nekaterih ukrepov, povezanih s pandemijo, na mesečni ravni povečal, in sicer za 10,9 %. Bolj se je povečal v trgovini (za 15,6 %) kot v storitvenih dejavnostih (za 7,4 %).

Obseg prodaje je bil na mesečni ravni večji tudi v vseh skupinah storitvenih dejavnostih. Najbolj se je povečal v gostinstvu, za 26,5 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih je bil večji za 10,2 %, v prometu in skladiščenju za 8,2 % ter v poslovanju z nepremičninami za 3,3 %. V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih je bilo povečanje manj izrazito (za 0,3 % oziroma za 0,1 %).


Obseg prodaje na letni ravni manjši

V primerjavi s februarjem 2020 je bil skupen obseg prodaje v februarju 2021 za 3,0 % manjši. V storitvenih dejavnostih je upadel (za 8,1 %), v trgovini pa se je povečal (za 5,2 %).

Med storitvenimi dejavnostmi je upadel v gostinstvu (za 70,7 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 14,7 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 0,7 %). Povečal se je v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,0 %), v prometu in skladiščenju (za 5,1 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,0 %).

V prvih dveh mesecih 2021 je obseg prodaje v primerjavi z istim obdobjem 2020 upadel za 7,3 %; v storitvenih dejavnostih je upadel bolj (za 10,5 %) kot v trgovini (za 2,0 %). Med storitvenimi dejavnostmi je najbolj upadel v gostinstvu (za 73,5 %); najbolj se je povečal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,8 %).


Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
II 2021
I 2021
II 2021
II 2020
I-II 2021
I-II 2020
II 2021
Ø 2015
Skupaj G-N1)110,997,092,7121,9
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil115,6105,298,0132,7
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil111,095,889,0144,3
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili104,4104,9101,7132,7
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili124,3106,395,8125,2
H-N Storitvene dejavnosti1)107,491,989,5114,5
H Promet in skladiščenje108,2105,1101,2139,6
49 Kopenski promet; cevovodni transport114,0106,099,4140,5
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet96,752,763,7z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti106,7110,5106,5157,3
53 Poštna in kurirska dejavnost100,2105,9106,5107,2
I Gostinstvo126,529,326,539,6
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve153,325,020,930,4
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač106,032,731,146,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti110,2107,0102,6121,5
58 Založništvo101,7105,2105,687,6
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi101,564,363,095,8
60 Radijska in televizijska dejavnost100,691,492,182,3
61 Telekomunikacijske dejavnosti108,0100,795,581,8
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti116,3119,5113,5171,5
63 Druge informacijske dejavnosti102,381,678,0162,0
L Poslovanje z nepremičninami103,399,395,390,8
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)100,3103,0104,8133,1
69 Pravne in računovodske dejavnosti101,397,894,894,8
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje105,2131,3128,3210,1
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje97,986,494,6115,5
73 Oglaševanje in raziskovanje trga99,5122,8121,7156,3
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti111,182,978,3112,1
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti100,185,385,296,1
77 Dajanje v najem in zakup114,9111,2100,0194,7
78 Zaposlovalne dejavnosti90,683,785,879,1
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti94,0 M11.8 M12.2 M16.6 M
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti104,986,788,197,3
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice104,295,694,5106,0
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti101,7118,1113,8184,4
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.