Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, marec 2021

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno naraščal tudi v marcu 2021

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v marcu 2021 za 3,4 % višji kot v preteklem mesecu in za 24,0 % višji od prihodka v marcu 2020.

  • 29. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Rast prihodka od prodaje v trgovini na drobno se je nadaljevala

Rast prihodka od prodaje v trgovini na drobno se je po skokoviti rasti v februarju 2021 nadaljevala tudi v marcu 2021. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil za 3,4 % višji kot v februarju 2021. V trgovini na drobno z motornimi gorivi je bil dvig prodaje najopaznejši, 3,6-odstoten. V trgovini na drobno z neživili je bil realni prihodek od prodaje po visoki februarski rasti višji še za 1,1 %, v trgovini na drobno z živili pa je ostal na približno enaki ravni kot v prejšnjem mesecu.

V primerjavi z marcem 2020 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno višji za 24,0 %. V marcu 2020 je bila zaradi začetka epidemije covida-19 polovico meseca zaprta večina trgovin. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z neživili je bil tako marca 2021 kar za polovico višji kot marca 2020. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi gorivi je bil višji za 15,2 %, v trgovini na drobno z živili pa za 3,8 %.

V prvem četrtletju 2021 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 4,4 % višji kot v istem obdobju 2020, pri čemer je bil višji v trgovini na drobno z neživili (za 11,0 %) in v trgovini na drobno z živili (za 5,4 %), v trgovini na drobno z motornimi gorivi pa nižji (za 9,2 %).


Prihodek od prodaje motornih vozil naraščal

Realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh je na mesečni ravni naraščal vse od začetka leta 2021. V marcu 2021 je bil za 4,6 % višji kot v preteklem mesecu in kar za 69,8 % višji kot v marcu 2020, ko je prodaja motornih vozil zaradi epidemije drastično upadla. Zato je bil tudi v prvem četrtletju 2021 za 10,8 % višji kot v istem obdobju 2020.


Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
III 2021
II 2021
III 2021
III 2020
I-III 2021
I-III 2020
III 2021
Ø 2015
Trgovina na drobno103,4124,0104,4130,6
  Trgovina na drobno brez motornih goriv102,4125,9108,4127,3
     živila, pijače, tobak100,3103,8105,4107,2
     neživila (brez motornih goriv)101,1150,2111,0144,4
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi103,6115,290,8124,8
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
III 2021
II 2021
III 2021
III 2020
I-III 2021
I-III 2020
III 2021
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil104,6169,8110,8159,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.