Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, april 2021

Cene v aprilu 2021 višje na obeh ravneh, na letni za 2,1 %, na mesečni za 1,0 %

Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2021 na letni ravni višje v povprečju za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 1,0 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene električne energije.

  • 30. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija v aprilu 2,1-odstotna

Letna rast cen je bila v aprilu 2021 2,1-odstotna (v aprilu 2020 je bila −1,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila −0,3-odstotna (v aprilu 2020 je bila 1,4-odstotna).

Cene storitev so se v enem letu v povprečju znižale za 0,7 %, cene blaga pa zvišale za 3,6 %. Najbolj, za 5,2 %, so se zvišale cene blaga dnevne porabe, cene trajnega blaga so se zvišale za 1,2 %, cene poltrajnega blaga pa za 0,2 %. 

K letni inflaciji v aprilu 2021 so največ, 1,0 odstotne točke, prispevale višje cene električne energije (za 40,4 %), ki so bile enake cenam pred razglasitvijo epidemije marca 2020. 0,8 odstotne točke so k letni inflaciji prispevali še dražji naftni derivati (tekoča goriva so se podražila za 30,4 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 16,9 %).

Za 0,4 odstotne točke jo je ublažila 9,2-odstotna pocenitev počitniških paketov.


Višje kot v prejšnjem mesecu predvsem cene oblačil in obutve

Cene v aprilu 2021 so bile v povprečju za 1,0 % višje kot v marcu 2021.

K mesečni inflaciji v aprilu 2021 so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene oblačil in obutve, ki so bile posledica menjave kolekcij teh izdelkov (bile so povprečno za 8,1 % višje kot v prejšnjem mesecu). 0,2 odstotne točke so prispevale višje cene iz skupine rekreacija in kultura (za 2,2 %), po 0,1 odstotne točke pa višje cene toplotne energije (za 12,8 %), nastanitvenih storitev (za 3,5 %), farmacevtskih proizvodov (za 2,7 %), gospodinjskega pohištva (za 2,1 %) in hrane (za 0,5 %).  

Na drugi strani so cenejše storitve iz skupine komunikacije (za 2,2 %) ter druge aprilske pocenitve mesečno inflacijo za po 0,1 odstotne točke znižale.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2021 2,2-odstotna (v aprilu 2020 −1,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,5-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,8-odstotna.

V aprilu 2021 so bile cene storitev na letni ravni v povprečju nižje za 0,1 %, cene blaga pa višje za 3,5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 5,0 %, trajno blago za 1,2 % in poltrajno blago za 0,1 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu 2021 1,3-odstotna (v februarju 2021 je bila 0,9-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,7-odstotna (v februarju 2021 1,3-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–2,0-odstotna), najvišja, 4,4-odstotna, pa na Poljskem; v Sloveniji je bila 0,1-odstotna.

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IV 21
IV 20
IV 21
III 21 
IV 21 
XII 20
I–IV 21
I–IV 20
IV 21–V 20
IV 20–V 19
IV 21
Ø 15 
Skupaj102,1101,0101,2100,199,7105,50
01 Hrana in brezalkoholne pijače99,6100,5101,799,7102,0110,97
02 Alkoholne pijače in tobak103,6100,1100,9103,5102,3110,13
03 Oblačila in obutev99,9108,1101,596,796,1100,40
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo111,2101,0101,9103,8100,6112,46
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,9100,4101,5100,4100,0103,41
06 Zdravstvo101,7101,297,2101,3101,6106,23
07 Prevoz104,8100,3103,999,195,195,97
08 Komunikacije98,097,896,699,7100,5102,23
09 Rekreacija in kultura97,5102,2101,297,198,898,44
10 Izobraževanje100,8100,1100,2100,8101,4112,78
11 Restavracije in hoteli100,6101,0101,8100,6100,8111,68
12 Raznovrstno blago in storitve99,899,499,7100,3101,7109,99
  Blago103,6101,2102,0100,399,1103,94
  Storitve99,3100,799,799,7100,8108,84
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IV 21
IV 20
IV 21
III 21 
IV 21 
XII 20
I–IV 21
I–IV 20
IV 21–V 20
IV 20–V 19
IV 211)
Ø 15 
Skupaj2,20,81,30,1-0,5105,85
01 Hrana in brezalkoholne pijače-0,40,71,9-0,41,6110,61
02 Alkoholne pijače in tobak3,70,10,83,62,4110,18
03 Oblačila in obutev-0,37,60,1-3,4-4,098,27
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo10,91,11,93,20,0112,46
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,70,11,00,60,3101,83
06 Zdravstvo0,60,8-4,10,31,3106,83
07 Prevoz6,10,14,9-1,2-6,196,94
08 Komunikacije-0,3-1,3-1,90,71,2104,01
09 Rekreacija in kultura-0,70,11,0-0,9-0,4101,59
10 Izobraževanje0,70,10,20,71,2111,46
11 Restavracije in hoteli0,50,81,20,51,1112,61
12 Raznovrstno blago in storitve0,5-0,30,00,91,8109,52
  Blago3,51,02,1-0,1-1,6103,02
  Storitve-0,10,2-0,30,31,1110,55
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

SURS se pri zbiranju podatkov zaradi drugega vala epidemije covida-19 še vedno srečuje s težavami. 

Tudi v aprilu 2021 smo tako del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in s spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev (te podatke še naprej pridobivamo redno tedensko).

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se v opazovanem obdobju niso izvajale, smo statistično uredili (v skladu z Eurostatovimi priporočili), zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s cenami, pri katerih smo upoštevali povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 5,2 % vseh podatkov, vključenih v izračun celotnega indeksa cen življenjskih potrebščin, in 3,0 % vseh podatkov, vključenih v izračun harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin.

Podatke iz podatkovnih baz trgovcev še naprej redno tedensko pridobivamo, zato so bili indeksi v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak izračunani na enak način in so enake kakovosti kot v mesecih pred epidemijo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.