Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, februar 2021

Prihodek od prodaje storitev v februarju 2021 višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil v februarju 2021 za 5,4 % višji kot v januarju 2021, od prihodka v februarju 2020 pa je bil za 2,2 % nižji.

  • 26. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev v februarju 2021 na mesečni ravni višji

Prihodek od prodaje storitev je bil na mesečni ravni tudi v februarju 2021 višji, in sicer za 5,4 %. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu (za 23,3 %). Višji kot v prejšnjem mesecu je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,0 %), v dejavnosti promet in skladiščenje (za 5,2 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,4 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,2 %). V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih pa je bil približno tak kot v prejšnjem mesecu.

Prihodek od prodaje storitev v februarju 2021 na letni ravni nižji

Celoten prihodek od prodaje storitev je bil v februarju 2021 za 2,2 % nižji kot v februarju 2020. Upad je bil najizrazitejši v gostinstvu, in sicer kar 68,3-odstoten (upad v nastanitvenih storitvah je bil 75,9-odstoten, v dejavnosti strežbe jedi in pijač pa 65,5-odstoten). Občutno nižji kot v februarju 2020 je bil tudi prihodek od prodaje storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 14,1 %), predvsem zaradi izrazito nižjega prihodka v potovalnih agencijah (za 90,4 %). Višji kot v februarju 2020 je bil prihodek v dejavnosti promet in skladiščenje (za 5,3 %), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 4,9 %), v poslovanju z nepremičninami (za 0,9 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,8 %).

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
II 2021
I 2021
II 2021
II 2020
I-II 2021
I-II 2020
II 2021
Ø 2015
Skupaj1)105,497,894,1126,1
H Promet in skladiščenje105,2105,3101,2133,7
49 Kopenski promet; cevovodni transport104,498,595,8135,1
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet97,046,356,0z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti108,0118,8111,2150,8
53 Poštna in kurirska dejavnost102,2119,1116,5144,3
I Gostinstvo123,331,728,745,7
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve147,824,120,330,1
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač112,934,532,955,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti107,0104,9101,2129,2
58 Založništvo100,6108,5106,8135,7
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi103,063,762,499,9
60 Radijska in televizijska dejavnost104,5104,9102,8123,5
61 Telekomunikacijske dejavnosti106,699,696,0101
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti112,8119,1112,9171,5
63 Druge informacijske dejavnosti102,481,878,3152,2
L Poslovanje z nepremičninami101,2100,998,6118,2
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)99,9100,8104,1145,6
69 Pravne in računovodske dejavnosti102,096,493,4109,8
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje106,4131,8129,0218,1
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje95,586,996,7126,8
73 Oglaševanje in raziskovanje trga98,4125,5116,3164
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti109,181,497,4135,9
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti101,485,984,4112,9
77 Dajanje v najem in zakup105,4101,398,1203,8
78 Zaposlovalne dejavnosti94,088,691,0100,5
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti92,3 M9,6 M9,2 M11,3 M
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti109,895,996,7133,9
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice103,797,396,5123,7
81.2 Čiščenje101,093,693,3115,4
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti103,8113,4111,2195,3
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.