Energetika, Slovenija, marec 2021

Neto proizvodnja električne energije v marcu 2021 za 11 % večja kot v marcu 2020

Proizvodnja električne energije se je v marcu 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečala za 11 %, povečala se je tudi oskrba z energenti.

  • 26. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v marcu 2021 za 11 % večja kakor v marcu 2020
Neto proizvodnja električne energije je marca 2021 znašala 1.303 GWh in se je glede na februar 2021 povečala za 2 %, glede na marec 2020 pa za 11 %. 

V primerjavi z marcem 2020 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah marca 2021 za 5 % manjša, v termoelektrarnah za 50 % večja, v jedrski elektrarni pa za 1 % manjša.

Poraba električne energije se je v marcu 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 9 % in je znašala 1.211 GWh, medtem ko je v marcu lani ta znašala 1.217 GWh, kar je za 1 % več kot letos. 

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi večja poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako marca 2021 za 41 % večja kot marca 2020.

Marca 2021 smo uvozili 617 GWh, izvozili pa 684 GWh električne energije. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta sta bila uvoz za 26 % in izvoz za 10 % manjša.


Porast oskrbe z energenti v marcu 2021 tako glede na prejšnji mesec kot tudi glede na marec 2020
V marcu 2021 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkemu kurilnemu olju, petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje in pri koksu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 29 %, 24 %, in 4 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z motornim bencinom za 60 %, črnim premogom in antracitom za 36 %, rjavim premogom in lignitom za 21 %, dizelskim gorivom za 18 % in zemeljskim plinom za 2 %.

V primerjavi z marcem 2020 pa se je oskrba z rjavim premogom in lignitom povečala za 50 %, motornim bencinom za 40 %, drugimi naftnimi proizvodi za 31 %, dizelskim gorivom za 27 % in zemeljskim plinom za 8 %.


Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2021
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2021
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
III
2020
II
2021
III
2021
III2021
III2020
III2021
II2021
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.1781.2761.303111102
… od tega hidroelektrarne3444253289577
… od tega termoelektrarne292369437150118
… od tega jedrska elektrarna51846751599110
Uvoz8356656177493
Izvoz7577966849086
Razpoložljiva električna energija1.2171.1111.21199109
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
III
2020
II
2021
III
2021
III2021
III2020
III2021
II2021
indeks
Črni premog in antracit (t)2.29569894841136
Koks (t)2.1941.7361.6757696
Rjavi premog in lignit (t)211.711263.873318.139150121
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)8.8217.4217.47085101
Motorni bencin, neosvinčen (t)22.62219.77131.577140160
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)7197375607876
Dizelsko gorivo (t)87.98894.786111.819127118
Kurilno olje, ekstra lahko (t)17.15814.95310.6836271
Drugi naftni proizvodi (t)7.8134.48810.254131228
Zemeljski plin (1.000 Sm3)92.11197.55999.389108102
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.