Poslovne tendence, Slovenija, april 2021

Zaupanje le v predelovalnih dejavnostih nekoliko nižje kot v prejšnjem mesecu, v drugih višje

Kazalniki zaupanja so bili glede na april 2020 bistveno boljši. V trgovini in storitvah je bil še vedno glavna omejitev koronavirus, v predelovalnih dejavnostih so bile to negotove gospodarske razmere in pomanjkanje usposobljenih delavcev, v gradbeništvu pa to zadnje in še visoki stroški materiala.

  • 23. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v marcu 2021

Kazalnik zaupanja je bil v predelovalnih dejavnostih v aprilu 2021 za odstotno točko nižji kot v marcu 2021, glede na april 2020, ko je zaradi zdravstvene krize drastično upadel, pa za 47 odstotnih točk višji; za 9 odstotnih točk je bil višji tudi od dolgoletnega povprečja.

Glede na marec 2021 se je poslabšala večina kazalnikov, najizraziteje pričakovano zaposlovanje (za 13 odstotnih točk). Izjemi sta bila kazalnik pričakovane cene, ki se je za 8 odstotnih točk zvišal, in kazalnik pričakovano skupno povpraševanje, katerega vrednost je bila enaka kot v prejšnjem mesecu.

Proizvodnjo omejujejo negotove gospodarske razmere in pomanjkanje usposobljenih delavcev

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v aprilu 2021 84,6-odstotna ali za 2,4 odstotne točke višja kot v januarju 2021. Izboljšali so se vsi četrtletni kazalniki, razen kazalnika ustreznost proizvodnih zmogljivosti, ki se je poslabšal za 6 odstotnih točk. Ocene konkurenčnega položaja so se izboljšale, in to na vseh trgih, na trgih zunaj EU za 6 odstotnih točk, na domačem trgu za 3 in na trgih držav članic EU prav tako za 3 odstotne točke. Kazalnik obseg novih naročil se je po januarskem znižanju spet zvišal (za 10 odstotnih točk). Negotove gospodarske razmere so še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje (navedlo ga je 38 % podjetij ali za 6 odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju); sledilo je pomanjkanje usposobljenih delavcev (28 % podjetij ali za 12 odstotnih toč več), nezadostno tuje povpraševanje (22 % podjetij ali za 8 odstotnih točk manj). 18 % podjetij (ali za 3 odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju) je navedlo, da njihovo poslovanje omejuje koronavirus.

Investicije v predelovalnih dejavnostih višje

Aprila 2021 je vlagalo 95 % podjetij, kar je za 3 odstotne točke več kot v novembru 2020. Podjetja ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja v 2021 glede na leto 2020 v povprečju višja za 16 %. Kazalnika sedanje in pričakovano poslovno stanje sta se na polletni ravni izboljšala za 9 oz. 10 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil že tretji zaporedni mesec višji. V aprilu 2021 je bil 15 odstotnih točk višji kot v marcu 2021 in 36 odstotnih točk višji kot v aprilu 2020, še zmeraj pa je bil nižji od dolgoletnega povprečja (za 5 odstotnih točk).

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je izboljšala, razen kazalnika pričakovane prodajne cene, ki se je poslabšal.

43 % podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo koronavirus (7 odstotnih točk manj kot januarja 2021), sledila je konkurenca v sektorju (43 % podjetij ali za 2 odstotni točki več), visoki stroški dela (30 % ali 2 odstotni točki več) in nizko povpraševanje (27 % podjetij ali za 2 odstotni točki manj).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je bil v aprilu 2021 za 2 odstotni točki višji kot v marcu 2021 in trend naraščanja, ki se kaže že nekaj mesecev, se tako nadaljuje. Od vrednosti v aprilu 2020, ko je bil padec največji, je bil višji za 45 odstotnih točk, za 27 odstotnih točk pa je bil višji od dolgoletnega povprečja.

K zvišanju kazalnika zaupanja v gradbeništvu je najbolj prispeval kazalnik pričakovano zaposlovanje, ki se je zvišal za 4 odstotne točke, medtem ko kazalnik skupna naročila tokrat ni vplival na njegovo vrednost.

Največ podjetij v gradbeništvu je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti v aprilu 2021 navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (33 % podjetij ali za 11 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju), visoki stroški materiala (32 % ali za 15 odstotnih točk več), velika konkurenca v dejavnosti (31 % ali za 5 odstotnih točk več) in slabe vremenske razmere (22 % ali za 18 odstotnih točk manj).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu

Rast kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih se je v zadnjih dveh mesecih ustavila. V aprilu 2021 je bil samo za 1 odstotno točko višji kot v marcu 2021. V primerjavi z aprilom 2020 je bil višji za 37 odstotnih točk, še zmeraj pa je za 12 odstotnih točk zaostajal za dolgoletnim povprečjem.

Kazalnika povpraševanje in pričakovano povpraševanje kažeta izboljšanje (vsak je bil višji za 2 odstotni točki). Vrednost kazalnika zaposlovanje je bila enaka kot v prejšnjem mesecu. Vrednosti drugih kazalnikov so se znižale.

Poslovanje v 44 % podjetij v storitvenih dejavnostih je najbolj oteževal koranavirus (za 6 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju), takoj za njim pa nezadostno povpraševanje (26 % podjetij ali za 8 odstotnih točk manj). Poslovanje v 24 % podjetij je po njihovi oceni potekalo brez omejitev (kar je bilo za 2 odstotni točki manj). 
 

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.