Mnenje potrošnikov, Slovenija, april 2021

Potrošniki v aprilu 2021 bolj pesimistični kot v marcu 2021

Mnenje potrošnikov se je poslabšalo drugi mesec zapored; v aprilu 2021 je bilo za 2 odstotni točki slabše kot v marcu 2021.

  • 22. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Mnenje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v aprilu 2021 za 2 odstotni točki nižja kot v marcu.

Upad zaupanja potrošnikov je bil posledica bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 7 odstotnih točk) in glede večjih nakupov (za 1 odstotno točko). Kazalnika trenutno finančno stanje v gospodinjstvu in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu sta ohranila vrednost iz prejšnjega meseca.

Mnenje potrošnikov na letni ravni boljše

Od vrednosti v aprilu 2020 pa je bil kazalnik zaupanja potrošnikov v aprilu 2021 za 15 odstotnih točk višji. Za 1 odstotno točko je bil višji tudi od povprečja preteklega leta.

Na zvišanje vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov na letni ravni so vplivala višja pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi (za 28 odstotnih točk), glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 25 odstotnih točk) in glede večjih nakupov (za 14 odstotnih točk). Poslabšalo se je le mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 7 odstotnih točk).

Potrošniki optimistični glede obnove stanovanj

Kazalnik pričakovanje glede obnove stanovanj se je v aprilu 2021 glede na januar 2021 izboljšal za 7 odstotnih točk in je s tem dosegel najvišjo vrednost v zadnjih 2 letih. Zvišali sta se tudi vrednosti kazalnikov pričakovanje glede nakupa stanovanja (za 2 odstotni točki) in glede nakupa avtomobila (za 1 odstotno točko).

Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-april 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-april 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, april 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, april 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 18. aprilom 2021 odgovorilo 1.090 oseb.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.