Demografski dogodki, Slovenija, 4. četrtletje 2020

V 4. četrtletju leta 2020 izrazito negativen naravni prirast

V 4. četrtletju leta 2020 je bil po začasnih podatkih naravni prirast izrazito negativen (–3.951), selitveni prirast pa je bil pozitiven (1.466). Število porok in razvez je bilo nižje kot v istem četrtletju 2019.

  • 29. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 30. 4. 2021 ob 10:06
  • |
  • začasni podatki
Manj živorojenih in več umrlih
V četrtem četrtletju 2020 se je po začasnih podatkih rodilo 4.480, umrlo pa je 8.431 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 223 (4,7 %) nižje, število umrlih pa za 3.314 (64,8 %) višje kot v istem obdobju leta 2019. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu znižala z –0,8 na –7,4.

Statistični urad objavlja začasne podatke o rojenih in umrlih tudi mesečno. Zadnji mesečni podatki o rojenih in umrlih, objavljeni do zdaj, se nanašajo na februar 2021. Čez teden dni, 7. 5. 2021, bodo objavljeni podatki o rojenih in umrlih za marec 2021. Podatki v tej četrtletni objavi se nanašajo na četrto četrtletje 2020 in so bili pripravljeni na podlagi popolnejšega zajema kot podatki za mesečne objave. Začasni mesečni podatki o rojenih in umrlih po dnevih rojstva/smrti so sicer na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat, kjer smo posodobili podatke za mesece oktober, november in december 2020.

Manj porok in razvez
V četrtem četrtletju 2020 je zakonsko zvezo sklenilo 711 parov, razvezalo pa se je 400 parov. V primerjavi z istim obdobjem leta 2019 je bilo zabeleženih manj sklenitev zakonskih zvez (za –25,1 %) in manj razvez (za –36,6 %).

Več notranjih selitev
V četrtem četrtletju 2020 je bilo registriranih 43.190 notranjih selitev ali za 52 % več kot v istem četrtletju leta 2019.

Visoko število notranjih selitev v 4. četrtletju 2020 je v veliki meri povezano z ukrepi za zajezitev širjenja širjenja bolezni covid-19. Precej prebivalcev se je namreč ob prepovedi gibanja med občinami konec oktobra 2020 odločilo za prijavo spremembe prebivališča.

Negativen selitveni prirast državljanov Slovenije, pozitiven selitveni prirast tujcev
V četrtem četrtletju 2020 se je v Slovenijo priselilo 7.028 ali za skoraj 5 % manj prebivalcev kot v 4. četrtletju 2019.

Odselilo se je 5.562 prebivalcev ali za 5 % več kot v istem obdobju leta 2019. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.575) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (3.987).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 2.301), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 835 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Živorojeni in umrli, Slovenija
Živorojeni in umrli, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Demografski dogodki, Slovenija
X–XII 2019X–XII 20201)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni4.7038,94.4808,4
Umrli5.1179,78.43115,9
Naravni prirast-414-0,8-3.951-7,4
Priseljeni iz tujine7.42914,17.02813,2
Odseljeni v tujino5.2149,95.56210,5
Selitveni prirast2.2154,21.4662,8
Skupni prirast1.8013,4-2.485-4,7
Sklenjene zakonske zveze9491,87111,3
Razvezane zakonske zveze6311,24000,8
Notranje selitve28.43753,943.19081,4
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2020 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. julija 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.