Eksperimentalna statistika: Mesečna stopnja anketne brezposelnosti, Slovenija, marec 2021

Stopnja anketne brezposelnosti v marcu 2021 4,8-odstotna

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v marcu 2021 nižja kot v februarju 2021, vendar pa nekoliko višja kot v marcu 2020.

  • 29. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila v marcu 2021 4,8-odstotna. Od vrednosti v februarju 2021 je bila za 0,1 odstotne točke nižja, od vrednosti v marcu 2020 pa nekoliko višja (takrat je bila 4,5-odstotna).
Ocenjujemo, da je bilo v marcu 2021 brezposelnih približno 50.000 oseb, starih 15–74 let, od tega je bilo 48 % moških in 52 % žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila je bila v marcu 2021 4,3-odstotna, med ženskami pa 5,4-odstotna.

Posodobljeni podatki o mesečni stopnji anketne brezposelnosti so na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2010–marec 2021
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2010–marec 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Mesečne ocene so eksperimentalne statistike. Ocenjene so z modelom, zato so manj zanesljive in zanje velja previdna uporaba.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.