Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2017–2020, napoved 2021

Primanjkljaj sektorja država v letu 2020 znašal 3.893 milijonov EUR

Primanjkljaj sektorja država je v letu 2020 znašal 3.893 milijonov EUR ali 8,4 % BDP, bruto dolg pa 37.429 milijonov EUR ali 80,8 % BDP.

  • 19. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Objavljamo Poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu sektorja država za obdobje 2017–2020 in napoved za leto 2021 (napoved je pripravilo Ministrstvo za finance).

V primerjavi s statistikami, objavljenimi 31. marca 2021, je primanjkljaj sektorja država za leto 2020 višji za 25 milijonov EUR (nižji so davčni prihodki, višji odhodki za kapitalske transferje). Skladno s to revizijo smo uskladili statistike v podatkovni bazi SiStat.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.