Spremljanje zadovoljstva in potreb uporabnikov

Uporabniki so v 2020 izrazili visoko stopnjo zadovoljstva s SURS

Zadovoljstvo in potrebe uporabnikov naših podatkov in storitev redno spremljamo in na podlagi izraženih mnenj, predlogov izboljšujemo naše produkte in storitve. Ključne ugotovitve spremljanja zadovoljstva in potreb uporabnikov v 2020 predstavljamo v poročilu.

  • 19. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Poročilo o spremljanje zadovoljstva in potreb uporabnikov podatkov in storitev Statističnega urada RS v letu 2020

Statistični urad RS (SURS) pripravlja statistične podatke z več kot 20 tematskih področij in jih potem predstavlja javnosti prek različnih kanalov in na različne načine. Z raznolikostjo načinov predstavljanja podatkov želimo doseči uporabnike z različnimi potrebami, željami in znanjem o statistiki. Njihovo zadovoljstvo in potrebe redno spremljamo ter na podlagi njihovih odzivov (mnenj, predlogov) nenehno izboljšujemo naše produkte in storitve. V dokumentu predstavljamo ključne ugotovitve spremljanja zadovoljstva in potreb uporabnikov v letu 2020.

Izsledki spremljanja potreb uporabnikov v 2020 kažejo, da se je povečal obisk spletnega mesta SURS in da vedno več uporabnikov dostopa do njega prek mobilnih telefonov. Največkrat ogledan SURS-ov produkt so bile v 2020 spletne novice. Zaradi epidemije covida-19 so se spremenile tudi potrebe uporabnikov (v 2020 smo npr. zaznali povečano zanimanje in povpraševanje po statističnih podatkih o umrlih). Povečal se je tudi obisk spletne aplikacije Regije in občine v številkah, s pomočjo katere lahko uporabniki med drugim preverijo pripadnost občin statističnim regijam. Še naprej ostaja pomembno naše pojavljanje na družbenih omrežjih, saj na platformah Facebooka, Instagrama in Twitterja pridobivamo nove uporabnike, tistim, ki nas že poznajo, pa ponudimo tukaj objave podatkov v poljudnejši obliki. Pomembna uporabniška skupina so raziskovalci, spremljanje in zadovoljevanje njihovih potreb pa sta dve izmed naših pomembnejših nalog.  

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihObvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Z anketo o spremljanju zadovoljstva uporabnikov pridobimo informacije o tem, kaj menijo uporabniki statističnih podatkov in storitev, česa si želijo, kaj potrebujejo, kaj jih moti, kaj pogrešajo. Izvedemo jo enkrat na leto. V zadnji anketi je sodelovalo skoraj 1.400 oseb. Vprašalnik je bil kratek, vseboval pa je vprašanja o uporabi statističnih podatkov, o zadovoljstvu s SURS, o zaupanju v SURS in v podatke, ki jih objavlja. Stopnjo splošnega zadovoljstva z delovanjem SURS so anketiranci ocenjevali na podlagi treh trditev, stopnjo zaupanja v SURS kot ustanovo in v podatke, ki jih objavlja, pa na podlagi dveh trditev (strinjanje so ocenjevali z lestvico od 1 – sploh se ne strinjam do 10 – povsem se strinjam). Ugotavljamo, da je bila stopnja splošnega zadovoljstva s produkti in storitvami SURS-a v letu 2020 visoka (8,1 na lestvici od 1 do 10); anketiranci so izrazili visoko stopnjo strinjanja tudi z drugimi trditvami.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Povprašali smo jih tudi, kako bi lahko po njihovem mnenju v prihodnje izboljšali kakovost delovanja SURS. Predloge in mnenja jih je izrazilo 20 %. Tukaj je nekaj najzanimivejših:
»Nadaljujte s takšnimi metodami in oblikami dela.«
»Imam zelo rada statistiko in vi jo tudi predstavite na izjemno inovativen način. Samo nadaljujte z dobrim delom!«
»Pogrešam boljšo preglednost podatkov.« 

Vabimo vas, da si ogledate poročilo o spremljanju zadovoljstva in potreb uporabnikov v letu 2020.

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.