Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, februar 2021

Vrednost opravljenih gradbenih del za 1,8 % nižja kot v januarju 2021 in za 9,3 % nižja kot v februarju 2020

Vrednost v februarju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in nižja od vrednosti del, opravljenih v februarju 2020.

  • 15. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v februarju 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu
  

Vrednost v februarju 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v januarju 2021, in sicer za 1,8 %. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila tako po zvišanju v zadnjem mesecu v primerjavi s prejšnjim tokrat ponovno nižja (v januarju 2021 je bila za 1,9 % višja kot v decembru 2020). Vendar niso bile nižje vrednosti vseh vrst del, ampak le vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah in na gradbenih inženirskih objektih, prva  za 21,6 %, druga za 0,7 %. Vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa je bila za 18,2 % višja. 

Vrednost v februarju 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v februarju 2020
 

Vrednost v februarju 2021 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja za 9,3 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat nižja za 20,2 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah višja za 54,9 %, na nestanovanjskih stavbah pa je bila nižja za 39,5 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila nižja za 10,0 %. Vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa je bila glede na februar 2020  višja, in sicer za 1,6 %. 

Vrednost v prvih dveh mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v istem obdobju leta 2020 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih dveh mesecih leta 2021, je bila za 7,0 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah je bila nižja za 10,5 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih za 5,1 %, vrednost specializiranih gradbenih dela pa za 7,3 %.  
 
 

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
II 2021
I 2021 
II 2021
II 2020
I–II 2021
I–II 2020
II 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo98,290,793,0130,2
  gradnja stavb78,479,889,5111,4
  gradnja inženirskih objektov99,390,094,9111,3
  specializirana gradbena dela118,2 M101,6 M92,7 M219,3 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z letom 2021 sta bili uvedeni dve spremembi:
Podatke smo začeli zbirati in objavljati na podlagi klasifikacije SKD 2008. Indekse za nazaj smo ustrezno preračunali in jih objavili. 

Drugače poteka tudi sporočanje podatkov. Po novem nam namreč podatke sporočajo tisti, ki gradbena dela dejansko izvajajo. Zaradi te spremembe smo morali, da smo ohranili  primerljivost časovnih vrst, nekoliko prilagoditi mikropodatke za leto 2020. Prilagojeni podatki so bili uporabljeni le za preračun indeksov v 2021. 

Več o spremembah si lahko preberete v Metodoloških pojasnilih.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2021 so začasni, drugi podatki pa so končni.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.