Eksperimentalna statistika: Delo in izobraževanje v času covida-19, Slovenija, december 2020–februar 2021

Februarja 2021 delalo od doma manj zaposlenih kot decembra 2020

Na trg dela v zadnjem letu močno vplivajo ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. Na začetku decembra 2020 je vse dni v tednu delalo od doma 17 % zaposlenih, konec februarja 2021, ko so se nekateri ukrepi sprostili, pa 9 %. 

  • 9. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Decembra 2020 je delalo od doma 17 % zaposlenih, februarja 2021 pa 9 %

Pojav novega koronavirusa je privedel do oblik dela oz. odsotnosti, ki so bile v zadnjih letih manj pogoste, npr. delo od doma, čakanje na delo. Trg dela je v zadnjem času močno odvisen od ukrepov za zajezitev epidemije. Na začetku decembra 2020 je delalo na lokaciji delodajalca 58 % zaposlenih. Konec februarja 2021 je delež teh zaposlenih narasel na 72 %, verjetno zato, ker so se spet odprle nekatere dejavnosti, v katerih so zaposleni prej delali od doma (npr. učitelji). 

Na drugi strani pa sta se v tem obdobju znižala delež zaposlenih, ki so vse dni v tednu delali od doma (za 8,4 odstotne točke), in tudi delež tistih, ki so bili vse dni v tednu odsotni z dela, npr. zaradi dopusta, bolniške, nege, čakanja na delo (za 8,6 odstotne točke). Njihov delež je na začetku decembra 2020 znašal 18 %. Najvišji je bil med novoletnimi prazniki, ko je bila odsotna skoraj četrtina zaposlenih. Po praznikih in z začetkom odpiranja vrtcev, šol in nekaterih drugih dejavnosti pa se je nižal in konec februarja 2021 je bilo odsotnih z dela 9 % zaposlenih.Delež zaposlenih, ki so najmanj en dan v tednu delali od doma, se je nižal

Med zaposlenimi, ki niso bili odsotni z dela, jih je na začetku decembra 2020 30 % delalo najmanj en dan v tednu od doma. Potem je delež teh počasi padal in konec februarja 2021 je znašal 21 %. Kaj vse je lahko vplivalo na upad deleža teh zaposlenih? Nekaj so verjetno k temu prispevale omilitve nekaterih ukrepov, sprostitev javnega prevoza in odpiranje vrtcev in šol, nekaj pa tudi odpiranje nekaterih dejavnosti, v katerih delo od doma ni mogoče.

Šolanje na daljavo postajalo od konca januarja 2021 manjše breme za večji delež gospodinjstev

Šolanje na daljavo je gospodinjstvom z osnovnošolskimi otroki prineslo številne izzive. V času od decembra 2020 do sredine januarja 2021 je bilo med gospodinjstvi z osnovnošolskimi otroki, katerih šolanje je potekalo na daljavo, 60 % takih, ki so menila, da je pomoč otrokom pri šolanju na daljavo za gospodinjstvo precejšnje ali zelo veliko breme. Proti koncu januarja 2021, ko so se v več kot polovici statističnih regij odprli vrtci in se je za prvo triletje OŠ začelo spet šolanje »v živo«, se je delež takih gospodinjstev nekoliko znižal, na 52 %.


METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo, spletno in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.