STAGE, statistični podatki v prostoru

STAGE – uporabna in zanimiva možnost za prikazovanje statističnih podatkov v prostoru

STAGE je lahko dostopna interaktivna kartografska aplikacija, ki vas vpelje v svet pregledovanja statističnih podatkov v prostoru. Pregledovanje podatkov lahko nadgradite in podatke uporabite za najrazličnejše namene. Predstavljamo različne namene uporabe za različne uporabnike.

  • 12. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Vabimo vas, da si aplikacijo ogledate in ugotovite, kako bi jo lahko uporabili tudi sami.

STAGE za medije
Podrobno poznavanje prostorske razporeditve pojavov in iskanje vzročno-posledičnih povezav med njimi so lahko odlična osnova za zanimive novinarske zgodbe. Uradni statistični podatki na kartah take zgodbe odlično podprejo. V sliki prikazani podatki so dobro zapomnljivi.

Primer: Spreminjanje števila rojenih glede na starost matere. Lahko opazujemo posamezno leto in vidimo razlike med statističnimi regijami. Lahko pa primerjamo posamezna leta in vidimo, kako se pojav spreminja v času.

Živorojeni, rojeni v 2010, katerih matere so bile ob njihovem rojstvu stare 35 + (v %)

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS

Živorojeni, rojeni v 2015, katerih matere so bile ob njihovem rojstvu stare 35 + (v %)

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS

Živorojeni, rojeni v 2019, katerih matere so bile ob njihovem rojstvu stare 35 + (v %)

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS

STAGE za strokovnjake
STAGE vam ponuja možnost, da v svoje analitične ali strateške dokumente vključite kartografske poglede in s tem načrtovane aktivnosti ali že dosežene cilje podkrepite z uradnimi statističnimi podatki. Podatke iz STAGE lahko z orodji GIS povezujete z drugimi prostorskimi podatki in pripravite prostorske analize, ki jih lahko uporabite pri načrtovanju poslovnih ciljev in doseganju poslovnih uspehov.

Primer: Karto s številom prebivalcev na 100-metrski mreži celic lahko prekrijete s karto poplav (redkih, pogostih in katastrofalnih). Izsledki takega proučevanja so lahko osnova za oceno morebitnih posledic prihodnjih poplav in osnova za evakuacijske načrte. Za prikaz karte kliknite OK na opozorilu.

Prebivalci, stari 65 +, mreža celic v velikosti 100 m x 100 m, 2019

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS

STAGE v vsakdanjem življenju
STAGE vam lahko pomaga spoznavati vsakdanje pojave in tako bolje razumeti dejavnike, ki vplivajo na kakovost vašega življenja. Omogoča vam, da pregledujete statistične podatke na tematskih kartah in širite svoje znanje o okolju, v katerem živite. S pomočjo kartografskih prikazov lahko primerjate svojo regijo, občino, naselje ali sosesko s sosednjimi in spoznavate raznolikost Slovenije na lokalni in regionalni ravni. Vas zanimajo podatki o vašem okolišu na najpodrobnejši ravni (na ravni 100-metrske celice)? Tudi te lahko poiščete v aplikaciji STAGE.

Primer: Se morda selite in vas zanima, ali bodo vaši otroci imeli družbo? Poglejte, koliko otrok, starih 0–14 let, živi tam, kamor se selite. Za prikaz karte kliknite OK na opozorilu.

Prebivalci, stari 0–14 let, mreža celic v velikosti 100 m x 100 m, 2019

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS

STAGE za mlade
STAGE je lahko tudi pripomoček za pripravo seminarskih nalog ali vir informacij, ki jih lahko mladi uporabijo v prostem času in vsakdanjem življenju.

Primer: Pripravljate seminarsko nalogo o gostoti prebivalstva v Sloveniji. STAGE vam ponuja možnost, da si gostoto prebivalstva ogledate na različnih teritorialnih ravneh: na ravni kohezijskih regij, statističnih regij, občin, naselij in celo 100-metrskih celic. To pomeni, da lahko preverite ali izveste celo, koliko prebivalcev živi v vaši neposredni bližini. Za prikaz karte kliknite OK na opozorilu.

Prebivalci, mreža celic v velikosti 100 m x 100 m, 2019

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.