Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, februar 2021

Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2021 za 0,6 % višja kot v januarju 2021

Skupna vrednost industrijske proizvodnje, skupni prihodek od prodaje v industriji in skupna vrednost zalog so bili v februarju 2021 višji kot v mesecu pred tem. Glede na februar 2020 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja.

  • 9. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2021 na mesečni ravni višja

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v februarju 2021 za 0,6 % višja kot v januarju 2021. Višja je bila v rudarstvu (za 6,6 %), v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 %) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 0,2 %).

Vrednost proizvodnje izdelkov za investicije in vrednost proizvodnje izdelkov za vmesno porabo sta bili višji kot v prejšnjem mesecu (za 7,4 % oz. za 0,5 %), vrednost proizvodnje izdelkov za široko porabo pa je bila nižja (za 2,3 %).

V primerjavi s februarjem 2020 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2021 nižja, in sicer za 1,5 %.

Prihodek od prodaje v industriji ter vrednost zalog na mesečni ravni višja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v februarju 2021 na mesečni ravni višji za 2,2 %. Višji je bil tako na domačem kot na tujem trgu. Prihodek od prodaje je bil na mesečni ravni višji v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 %), v rudarstvu pa nižji (za 2,7 %).

Glede na februar 2020 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v februarju 2021 nižji za 0,6 %, pri čemer je bil nižji na domačem trgu (za 1 %) in na tujem trgu (za 0,4 %).

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v februarju 2021 za 0,1 % višja kot v januarju 2021 in za 0,2 % višja kot v februarju 2020. Vrednost zalog proizvodov za široko porabo je bila na letni ravni višja (za 4,7 %), vrednost zalog proizvodov za investicije in vrednost zalog proizvodov za vmesno porabo pa sta bili nižji (za 2,5 % in za 2 %).

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
II 21
I 21 
II 21
II 20
I-II 21
I-II 20
II 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,698,599,8126,1
B Rudarstvo106,6105,898,697,3
C Predelovalne dejavnosti100,398,4100,1130,9
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro100,299,696,986,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,5104,7104,3115,3
  AE Energenti102,9102,698,385,9
  AI Surovine100,0104,2104,9123,1
B Proizvodi za investicije107,499,897,9161,0
C Proizvodi za široko porabo97,793,597,3116,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,6113,9115,0148,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,590,094,0112,5
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi93,490,698,1132,8
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi103,3101,0100,2136,9
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi102,5101,6104,1136,6
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi103,498,196,1114,8
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
II 21
I 21 
II 21
II 20
I-II 21
I-II 20
II 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,299,499,0130,3
B Rudarstvo97,392,297,1103,9
C Predelovalne dejavnosti102,399,599,0130,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,2105,2104,5124,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,9104,8104,3122,1
B Proizvodi za investicije119,099,093,9151,2
C Proizvodi za široko porabo99,095,497,8117,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,7120,8122,6139,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,488,791,5114,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
II 21
I 21 
II 21
II 20
I-II 21
I-II 20
II 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,1100,2100,2134,1
B Rudarstvo115,5129,497,3130,3
C Predelovalne dejavnosti100,1100,1100,2134,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,098,098,1122,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,997,998,1123,3
B Proizvodi za investicije100,297,597,9141,7
C Proizvodi za široko porabo100,9104,7104,5144,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,494,791,1120,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,7106,2106,3149,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2020 so začasni. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.