Rojeni in umrli, Slovenija, februar 2021

V februarju 2021 se je rodilo 1.297 otrok, umrlo je 1.848 prebivalcev

V februarju 2021 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1.297 otrok, 1.848 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih, pa tudi število umrlih sta bili nižji kot v februarju 2020, vendar je bil tudi februar v 2021 za en dan krajši od februarja v letu 2020, ki je bilo prestopno.

  • 8. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Rodilo se je manj otrok kot v februarju 2020
 
V Sloveniji se je v februarju 2021 po začasnih podatkih rodilo 1.297 otrok, to je 27 ali 2 % manj kot v februarju 2020. Na dan se jih je po začasnih podatkih rodilo povprečno 46, kar je bilo enako kot povprečno na dan v februarju 2020 in povprečno 2 na dan manj kot v januarju 2021.

Umrlo manj prebivalcev kot v februarju 2020

V februarju 2021 je po začasnih podatkih umrlo 1.848 prebivalcev Slovenije, to je 41 ali 2,2 % manj kot v februarju 2020. Na dan je po začasnih podatkih umrlo povprečno 66 prebivalcev (v januarju 2021 povprečno 84), v nobenem dnevu pa število umrlih ni bilo višje od 100.

Pri primerjavi podatkov je treba upoštevati tudi to, da je bilo leto 2020 prestopno in je bil februar 2020 za en dan daljši od februarja 2021.

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v februarju 2021 v Sloveniji znašala –0,9 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 0,9 % prebivalcev manj kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v februarju 2021, je bilo po začasnih podatkih 1.283 ali 69,4 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019, je bilo to število za 0,8 % višje.
 
Kaj kažejo podatki za prve tri tedne marca 2021?

Po prvih ocenah je v času od 1. do 21. marca 2021 umrlo 1.305 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.291.
Začasni podatki za marec 2021 bodo objavljeni 7. 5. 2021.

Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 
Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.   
Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Umrljivost v 20201), 20211) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup>, 2021<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrli v 20201), 20211) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, po tednih v letu
Umrli v 2020<sup>1)</sup>, 2021<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, po tednih v letu
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrljivost v 20201), 20211) po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup>, 2021<sup>1)</sup> po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)20211)201920201)20211)
Januar1.6561.5601.4982.1401.9712.617
Februar1.3251.3241.2971.9531.8891.848
Marec1.5841.480-1.8871.851-
April1.5451.441-1.6521.750-
Maj1.6761.567-1.6411.593-
Junij1.6351.569-1.4661.613-
Julij1.7881.691-1.5871.583-
Avgust1.7311.717-1.6141.622-
September1.6851.653-1.5311.666-
Oktober1.6901.602-1.6352.073-
November1.5311.357-1.6143.059-
December1.4821.402-1.8683.221-
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leti 2020 in 2021 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. junija 2021, končni mesečni podatki za leto 2021 pa v juniju 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.