Indeksi uvoznih cen, Slovenija, marec 2021

Cene uvoženih proizvodov v marcu 2021 na mesečni ravni višje za 1,5 %, na letni ravni pa za 4,0 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v marcu 2021 v povprečju za 1,5 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 4,0 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 7,1 %) smo tokrat beležili v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov.

  • 30. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov za 1,5 % višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v marcu 2021 v povprečju za 1,5 % višje kot v februarju 2021. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 1,5 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se prav tako na mesečni ravni zvišale za 1,5 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v marcu 2021 najbolj podražili energenti (za 5,0 %), surovine (za 2,2 %), sledili pa so  proizvodi za investicije, ki so se podražili (za 0,8 %) ter proizvodi za široko porabo (te so se podražili za 0,4 %).

Od uvoženih proizvodov so se v enem mesecu najizraziteje podražili proizvodi v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 7,1 %) in v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 7,0 %), pocenili pa proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 10,0 %).

Cene uvoženih proizvodov za 4,0 % višje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v marcu 2021 na letni ravni zvišale za 4,0 %. Cene proizvodov,  dobavljenih iz držav v evrskem območju so se zvišale za 4,2 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 3,7 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 90,7 %) ter proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 45,2 %), izraziteje pocenili pa proizvodi v skupini premog in lignit (za 12,8 %).


Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki 

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
III 2021
II 2021 
III 2021
XII 2020
III 2021
III 2020
I–III 2021
I–III 2020
III 2021
  Ø 2015  
Skupaj101,5104,2104,0101,3104,70
Evrsko območje101,5104,1104,2101,5107,50
Zunaj evrsko območje101,5104,2103,7100,9101,22
Proizvodi po namenu porabe
Surovine102,2106,7105,7103,1107,38
Energenti105,0117,0126,2105,0115,93
Proizvodi za investicije100,8101,3101,2100,6102,65
Proizvodi za široko porabo100,4101,199,798,899,17
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine93,0108,9119,7111,098,37
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti101,5104,0102,9100,5104,17
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro107,0109,8190,7152,7146,17
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.