Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 4. četrtletje 2020

Država v četrtem četrtletju 2020 poslovala s primanjkljajem

Država je v četrtem četrtletju 2020 ustvarila primanjkljaj v vrednosti 1.101 milijon EUR ali 9,2 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države pa je ob koncu četrtega četrtletja 2020 znašal 37.429 milijonov EUR ali 80,8 % BDP.

  • 31. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Država v četrtem četrtletju 2020 poslovala s primanjkljajem

Država je v četrtem četrtletju 2020 ustvarila primanjkljaj v vrednosti 1.101 milijon EUR (9,2 % BDP). Ta primanjkljaj je bil povezan z ukrepi države za omilitev posledic epidemije koronavirusne bolezni (t. i. neposredni učinki epidemije) in je bil po eni strani posledica 16,6-odstotne rasti skupnih izdatkov države, po drugi strani pa 4,9-odstotnega padca skupnih prihodkov države.

Davčni prilivi za 11,9 % nižji kot v četrtem četrtletju 2019

Skupni prihodki države so v četrtem četrtletju 2020 znašali 5.303 milijone EUR. Od prihodkov v istem četrtletju leta 2019 so bili nižji za 274 milijonov EUR ali za 4,9 %. Glavni razlog za tolikšen upad so bili tudi v tem četrtletju nižji davčni prilivi; ti so bili za 329 milijonov EUR ali za 11,9 % nižji kot v istem četrtletju 2019 (med temi so najbolj upadli davki na proizvodnjo in uvoz, in sicer za 207 milijonov EUR ali za 11,7 %).

Primanjkljaj države je v četrtem četrtletju 2020 nekoliko blažila rast prihodkov od socialnih prispevkov; ti so bili namreč za 68 milijonov EUR ali za 3,3 % višji kot v četrtem četrtletju 2019.

Izdatki države za 16,6 % višji kot v četrtem četrtletju 2019

Izdatki države so v četrtem četrtletju 2020 znašali 6.404 milijone EUR, kar je bilo 910 milijonov EUR ali 16,6 % več kot v istem obdobju 2019.

Najbolj so se povečali izdatki za subvencije, ki so bili za 443 milijonov EUR višji kot v četrtem četrtletju 2019. Sledili so izdatki za druge tekoče transferje; ti so bili višji za 206 milijonov EUR ali 89,7 % (predvsem zaradi ukrepov države za blaženje posledic epidemije). Izdatki za socialna nadomestila so bili višji za 144 milijonov EUR ali za 6,8 %. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 9 milijonov EUR ali 1,7 %.

Izdatki za obresti so se zaradi nadaljnjega ugodnega gibanja obrestnih mer na finančnih trgih še naprej zniževali in bili v tem četrtletju za 23 milijonov EUR ali 11 % nižji kot v istem obdobju leta 2019. Sredstva za zaposlene so bila za 84 milijonov EUR ali za 6 % višja kot v četrtem četrtletju 2019.

Konsolidirani bruto dolg države je ob koncu leta 2020 znašal 80,8 % BDP

Konsolidirani bruto dolg države je konec četrtega četrtletja 2020 znašal 37.429 milijonov EUR ali 80,8 % BDP. V primerjavi s stanjem ob koncu tretjega četrtletja 2020 se je povečal za 717 milijonov EUR. Povečal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je ob koncu četrtega četrtletja 2020 znašal 36.766 milijonov EUR ali 79,4 % BDP, na lokalni ravni pa 889 milijonov EUR ali 1,9 % BDB. Dolg skladov socialne varnosti je znašal 0,1 milijona EUR.


Podatki o temeljnih agregatih sektorja država so objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat.Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20192020
X-XIII-IIIIV-VIVII-IXX-XII
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki5.5774.7714.8935.2285.303
  Skupaj izdatki5.4955.5226.5265.6106.404
  od tega: izdatki za obresti209189195186186
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)82-752-1.633-382-1.101
Bruto konsolidirani dolg1)31.74433.38636.88536.71237.429
  S.1311 Centralna država31.12332.74436.25436.08836.766
  S.1313 Lokalna država857866849838889
  S.1314 Skladi socialne varnosti004500
  Konsolidacija med podsektorji (-)-236-223-263-215-227
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20192020
X-XIII-IIIIV-VIVII-IXX-XII
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki44,842,344,843,044,4
  Skupaj izdatki44,148,959,846,153,7
  od tega: izdatki za obresti1,71,71,81,51,6
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)0,7-6,7-15,0-3,1-9,2
Bruto konsolidirani dolg1)65,668,978,278,480,8
  S.1311 Centralna država64,367,676,977,179,4
  S.1313 Lokalna država1,81,81,81,81,9
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,00,10,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,6-0,5-0,5
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.