Eksperimentalna statistika: Mesečna stopnja anketne brezposelnosti, Slovenija, januar 2010–februar 2021

Ocena mesečne stopnje anketne brezposelnosti tokrat objavljena prvič – kot eksperimentalna statistika

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v Sloveniji v februarju 2021 4,9-odstotna. Eksperimentalne ocene mesečnih stopenj anketne brezposelnosti so od zdaj na voljo v podatkovni bazi SiStat.

  • 31. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Kazalnik mesečna stopnja anketne brezposelnosti se zaradi velike pogostnosti objavljanja pogosto uporablja za prikazovanje razmer na trgu dela v Evropi, ker na tej (evropski) ravni ne obstajajo primerljivi administrativni podatki. Do zdaj je mesečne ocene anketne brezposelnosti za Slovenijo izračunaval in objavljal Eurostat. Z objavo ocene za februar 2021 jo je začel izračunavati in objavljati tudi Statistični urad RS. Hkrati je izračunal časovno vrsto ocen mesečnih stopenj anketne brezposelnosti za mesece od januarja 2010 dalje in jih prav tako objavlja
 
Med prebivalci Slovenije, starimi 15–74 let, je bilo v februarju 2021 51.000 brezposelnih, od tega je bilo 48 % moških in 52 % žensk. Stopnja brezposelnosti je bila 4,9-odstotna, za 0,7 odstotne točke višja kot v februarju 2020 in za 0,2 odstotne točke nižja kot v januarju 2021.

Mesečne ocene in viri podatkov
Stopnja brezposelnosti je podatek, ki pove, koliko brezposelnih je med aktivnimi prebivalci (tj. delovno aktivnimi in brezposelnimi skupaj). S prvo objavo te eksperimentalne statistike objavljamo ocene mesečne stopnje anketne brezposelnosti in števila brezposelnih. Ti podatki so na voljo tudi razčlenjeni po spolu in treh starostnih skupinah: 15–74 let, 15–24 let in 25–74 let. Prvič objavljamo tudi desezonirane podatke, tj. podatke, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja. 
 
Za ocene mesečne stopnje anketne brezposelnosti in ocene števila brezposelnih se uporabljajo podatki iz mednarodno primerljivega raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP). Raziskovanje je četrtletno, zato za pripravo mesečnih ocen uporabimo dopolnilne vire podatkov, in sicer podatke o registriranih brezposelnih osebah in mesečne podatke iz raziskovanja Delovno aktivno prebivalstvo (DAK).  

Primer: za mesečne ocene za februar 2021 uporabimo podatke raziskovanja ANP do četrtega četrtletja 2020 (to je četrtletje pred četrtletjem, v katerem je februar 2021), podatke raziskovanja DAK do januarja 2021 (to je mesec pred februarjem 2021) in mesečne podatke iz registra brezposelnih oseb za stanje na 28. februar 2021.
Iz ocenjenih mesečnih časovnih vrst izračunamo podatke za moške, ženske in skupaj, izračunamo pa tudi stopnje brezposelnosti. Na voljo so originalni podatki, desezonirani podatki in komponenta trend-cikel. 

Stopnja brezposelnosti med mladimi
Stopnja brezposelnosti med mladimi, starimi 15–24 let, precej niha, delno zaradi razmer na trgu dela, delno zaradi nizke zastopanosti mladih brezposelnih v anketnih podatkih. Nekatere ocene so zato lahko manj zanesljive. Pri uporabi in interpretaciji podatkov o stopnji brezposelnih mladih sta zato potrebni previdnost in dodatna pozornost.
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2010–februar 2021
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2010–februar 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečne ocene so eksperimentalne statistike. Ocenjene so z modelom, zato so manj zanesljive in zanje velja previdna uporaba.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.