Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, Slovenija, marec 2021

Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, marec 2021

Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za marec 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 7. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin, že objavljene v Prvi objavi dne 31. 3. 2021, objavljamo na podrobnejši ravni še v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
SURS se pri zbiranju podatkov zaradi drugega vala epidemije covida-19 še vedno srečuje s težavami.  

Tudi v marcu 2021 smo tako velik del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in s spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev (te podatke še naprej pridobivamo redno tedensko). 

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se v opazovanem obdobju niso izvajale, smo statistično uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s cenami, pri katerih smo upoštevali povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 2,2 % vseh podatkov, vključenih v izračun celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, in 4,7 % vseh podatkov, vključenih v izračun  indeksa cen življenjskih potrebščin.

Pregled podskupin z manj zanesljivimi indeksi ter informacijo o uporabljeni metodi vstavljanja podatkov se nahaja tukaj.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.