Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, Slovenija, 2020

Prebivalec Slovenije je v 2020 porabil za prehrano povprečno 119 kg zelenjave

Prebivalec Slovenije je v 2020 porabil za prehrano tudi povprečno 116 kg žit, 88 kg mesa, 84 kg svežega sadja, 64 kg krompirja, 10 kg jajc, 5 kg riža in malo manj kot 1 kg medu.

  • 10. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Stopnje samooskrbe pri rastlinskih bilancah še naprej nižje kot pri živalskih bilancah

Posebno nizke stopnje samooskrbe so v letu 2020 izkazovale bilance sadja skupaj (36 %), zelenjave (48 %), krompirja (60 %) in medu (67 %). Višji stopnji samooskrbe sta izkazovali bilanca mesa (84 %) in bilanca jajc (95 %).

Stopnja samooskrbe z žiti v 2020 89-odstotna

Doma smo v 2020 pridelali malo manj kot 750.000 ton žit, to je za 17 % več kot v 2019. Domača potrošnja v 2020 je bila za 2 % nižja kot v 2019 in je dosegla skoraj 840.000 ton. Ker je bila proizvodnja žit v 2020 količinsko precej večja, potrošnja pa manjša kot v 2019, se je stopnja samooskrbe z žiti v 2020 glede na 2019 povečala, bila je 89-odstotna. 

Sadja vseh vrst skupaj smo v 2020 pridelali 113.000 ton ali – tudi zaradi ugodnejših vremenskih razmer – za približno tretjino več kot v 2019. Večja kot v 2019 je bila v 2020 tudi domača potrošnja sadja, ki je dosegla okrog 310.000 ton. Stopnja samooskrbe s sadjem je bila 36-odstotna. Stopnja samooskrbe s svežim sadjem je bila v tem letu nekoliko višja, in sicer 49-odstotna.

Višja potrošnja na prebivalca pri sadju, zelenjavi, krompirju in medu, nižja pri žitih, mesu in jajcih

Potrošnja nekaterih skupin kmetijskih proizvodov na prebivalca se je v 2020 v primerjavi z 2019 povečala, nekaterih skupin pa zmanjšala. Po začasnih podatkih se je nekoliko povečala potrošnja sadja (za 1 %), zelenjave (za skoraj 2 %), krompirja (za 3 %) in medu (za 30 %, vendar so bile količine porabljenega medu zelo majhne), nekoliko pa se je zmanjšala potrošnja mesa (za 3 %), žit  (za 4 %) in jajc (za 11 %).  

Na voljo tudi podatki iz bilanc kmetijskih proizvodov za tržno leto

Poleg sklopa bilanc za koledarsko leto objavljamo v podatkovni bazi SiStat tudi podatke iz bilanc kmetijskih proizvodov za tržno oz. proizvodno leto.

Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov, koledarsko leto, Slovenija
Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov, koledarsko leto, Slovenija
Vira: SURS, KIS
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Vira: SURS, KIS
Koledarske rastlinske in živalske bilance, Slovenija, 2020
ProizvodnjaPotrošnjaStopnja samooskrbePotrošnja na prebivalca
1.000 t%kg/preb.
Žita749,2838,989,0116,1
Meso154,1184,584,087,9
Zelenjava137,2284,048,0119,2
Krompir89,1149,460,063,6
Sveže sadje112,9231,248,984,0
Vira: SURS, KIS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi odkritja napake v enem od podatkovnih virov bo bilanca za sladkor objavljena naknadno junija 2021.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.