Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, februar 2021

V februarju 2021 izdanih 42 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju, njihova površina manjša za 38 %

V februarju 2021 je bilo izdanih 40 % manj gradbenih dovoljenj za  stanovanjske in 43 % manj za nestanovanjske stavbe kot v januarju 2021. Po gradbenih dovoljenjih, izdanih v februarju 2021, se bo gradilo 188 stanovanj, kar je za 43 % manj kot po gradbenih dovoljenjih iz januarja 2021.

  • 19. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Površina načrtovanih stavb manjša kot v januarju

Skupna površina vseh v februarju 2021 načrtovanih stavb naj bi merila 110.757 m2, kar je za 38 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2021. Površina stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 24 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 49 %.

98 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 42 % nižje kot v januarju 2021, površina teh novogradenj pa naj bi bila manjša za 38 %. V primerjavi s februarjem 2020 je bilo izdanih za 2 % več gradbenih dovoljenj za novogradnje, površina teh pa naj bi bila večja za 15 %.

Načrtovanih manj stanovanj kot v januarju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v februarju 2021, je predvidena gradnja 188 stanovanj, kar je za 43 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v januarju 2021. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 150 stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa 37 stanovanj, kar je 40 % oz. 53 % manj kot po gradbenih dovoljenjih iz januarja 2021.  Eno stanovanje je načrtovano v nestanovanjski stavbi.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2021, je predvidenih za 41 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v januarju 2021, njihova površina pa naj bi bila manjša za 38 %. V primerjavi s februarjem 2020 je predvidenih za 12 % manj gradenj novih stanovanj, površina teh pa naj bi bila manjša za 2 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Po gradbenih dovoljenjih, izdanih v februarju 2021, se bo gradilo največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 36 stanovanj ali 19 % vseh načrtovanih. Sledijo gorenjska (28 stanovanj ali 15 % vseh stanovanj), podravska in savinjska statistična regija (v  vsaki 27 stanovanj ali 14 % vseh). V preostalih statističnih regijah se bo gradilo manj stanovanj, najmanj v goriški statistični regiji (dve). V zasavski statistični regiji ni bilo načrtovano nobeno novo stanovanje.

Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - februar 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - februar 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2020 in 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2021
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, februar 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj367110.75718830.769
  stanovanjske stavbe16358.14018730.670
  nestanovanjske stavbe20452.617199
Vir: SURS, MOP
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
II 2021
I 2021
II 2021
II 2020
II 2021
I 2021
II 2021
II 2020
Število58,2102,359,087,6
Površina61,9114,862,598,4
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 20. aprila 2021, za leto 2021 pa 20. aprila 2022.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.