Prodaja kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija, 2020

Vrednost prodaje kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih v 2020 višja kot v 2019

Vrednost kmetijskih pridelkov, ki so jih zasebni pridelovalci prodali na živilskih trgih, je bila v 2020 za približno 6 % višja kot v 2019. Najbolj se je glede na prejšnje leto razlikovala vrednost prodanega sadja, ki je bila za malo več kot 25 % višja kot v 2019.

  • 12. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Vrednost zelenjadnic zasebnih pridelovalcev, prodanih  na živilskih trgih, v 2020 višja kot v 2019

Vrednost zelenjadnic iz lastne pridelave, prodanih na živilskih trgih, je bila v 2020 za skoraj 4 % višja kot v 2019. Pridelovalci so od zelenjadnic prodali na živilskih trgih največ solatnic, od tega največ zelene solate. V povprečju je bila nekoliko cenejša kot v 2019. Kilogram zelene solate iz lastne pridelave je v 2020 na živilskem trgu stal povprečno 2,89 EUR. Od drugih zelenjadnic so pridelovalci prodali na živilskih trgih največ čebule, belega zelja in paradižnika. Količina prodanega belega zelja in paradižnika je bila nekoliko večja, količina prodane čebula pa manjša kot v 2019. Za kilogram belega zelja je bilo treba odšteti povprečno 1,88 EUR, za kilogram čebule povprečno 2,27 EUR in za kilogram paradižnika povprečno 3,03 EUR. Vrednost krompirja iz lastne pridelave, prodanega na živilskih trgih, je bila v 2020 za skoraj 16 % nižja kot v 2019. Manjša je bila količina prodanega krompirja, nižja pa je bila tudi povprečna cena. Za kilogram krompirja je bilo treba odšteti povprečno 1,06 EUR.

Vrednost sadja, prodanega v 2020 na živilskih trgih, višja kot v 2019  

Vrednost sadja, ki so ga zasebni pridelovalci prodali na živilskih trgih, je bila v 2020 za približno 25 % višja kot v 2019. Kot običajno so od sadja na živilskih trgih prodali največ namiznih jabolk. Skupna količina prodanih namiznih jabolk iz lastne pridelave je bila približno za tretjino večja kot v 2019, cena pa je bila v povprečju nižja (kilogram jabolk je v 2020 stal povprečno 1,62 EUR). Hrušk, oreščkov in češenj je bilo prodanih v 2020  na živilskih trgih precej več kot v 2019. Povprečna cena za kilogram hrušk iz lastne pridelave je bila nižja kot v 2019; znašala je 2,20 EUR. Breskev in kakija je bilo prodanih manj kot v letu prej.

Vrednost na živilskih trgih prodane perutnine in jajc nižja, vrednost mleka in mlečnih izdelkov pa višja kot v 2019

Vrednost perutninskega mesa iz lastne pridelave, prodanega na živilskih trgih, je bila v 2020 nižja kot v 2019. Nižja je bila tudi vrednost prodanih jajc, vendar ne zaradi cene, saj je bila ta v povprečju višja, ampak zato, ker je bilo prodanih manj jajc kot v 2019.  Za jajce iz lastne pridelave je bilo treba na živilskih trgih odšteti povprečno 0,22 EUR.

Mleka in sirov je bilo v 2020 prodanih na živilskih trgih manj, preostalih mlečni izdelkov pa več kot v letu prej.

Medu so pridelovalci prodali na živilskih trgih več kot v 2019. Za kilogram medu je bilo treba odšteti povprečno 10,08 EUR. Tudi kisle repe je bilo v 2020 prodane več kot v letu prej, kislega zelja pa  manj.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Struktura vrednosti prodaje sadja na živilskih trgih, Slovenija, 2020
Struktura vrednosti prodaje sadja na živilskih trgih, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Gibanje cen kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Gibanje cen kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Vir: SURS
Količine prodanih kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Količine prodanih kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Vrednost prodanih kmetijskih pridelkov in proizvodov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
201920202020
2019
1000 EURindeks
Skupaj16.17717.166106,1
Zelenjadnice, fižol v zrnju in krompir8.5919.044105,3
  zelenjadnice7.9128.185103,5
  krompir51543584,4
Sadje3.6274.538125,1
Perutnina in jajca63759493,3
Mleko in mlečni izdelki1.2851.340104,3
Drugi pridelki1)2.0371.65081,0
1) Žita, moka, med, cvetje, oljčno olje, kislo zelje, kisla repa in sveže gobe.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.