Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 4. četrtletje 2020

Domača odhodna fiksni in mobilni promet v 4. četrtletju 2020 za 18 % in 31 % večja kot v 4. četrtletju 2019

V 4. četrtletju 2020, v času, ko so bile v javno življenje v Sloveniji zaradi epidemije covida-19 znova uvedene omejitve, smo ustvarili več domačega odhodnega telefonskega prometa, tako fiksnega kot mobilnega, kot v 4. četrtletju 2019.

  • 19. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Domači odhodni fiksni promet za 18 % večji kot pred enim letom

V slovenskem fiksnem telefonskem omrežju je bilo v 4. četrtletju 2020 ustvarjenih skupno več kot 1,7 milijona ur odhodnega govornega prometa (domačega in mednarodnega), kar je za 16 % več kot v 4. četrtletju 2019. Domači odhodni fiksni promet je bil v 4. četrtletju 2020 za 18 % večji kot v 4. četrtletju 2019. Pri tem se je promet iz fiksnega v mobilna omrežja povečal za 69 %, samo pri poslovnih uporabnikih pa za 82 %. Mednarodni odhodni fiksni telefonski promet je bil v 4. četrtletju 2020 za 11 % manjši kot v 4. četrtletju 2019.

 
Domači odhodni mobilni promet za 31 % večji kot pred enim letom

V 4. četrtletju 2020 je bilo zabeleženih skoraj 26 milijonov ur skupnega odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij, pri čemer je bil domači odhodni mobilni promet večji za 31 %, odhodni mobilni promet v mednarodna omrežja pa manjši za 18 %. V enem letu se je odhodni mobilni promet v lastnem mobilnem omrežju povečal za 27 %, v druga mobilna omrežja za 35 % in v fiksna omrežja za 40 %.


Domačih odhodnih klicev iz slovenskih mobilnih omrežij za 1 % več kot pred enim letom

V slovenskih mobilnih omrežjih je bilo v 4. četrtletju 2020 zabeleženih skupno skoraj 480 milijonov odhodnih klicev, kar je za 1 % več kot v 4. četrtletju 2019, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev prav tako višje za 1 %, število odhodnih klicev v mednarodna omrežja pa nižje za 25 %. Število odhodnih klicev iz mobilnega v fiksno omrežje je bilo za 18 % višje kot v 4. četrtletju 2019. 


Uporabniki mobilne telefonije poslali za 16 % manj SMS-sporočil kot pred enim letom

V 4. četrtletju 2020 je bilo poslanih okoli 574 milijonov SMS-sporočil, kar je za 16 % manj kot v 4. četrtletju 2019. Zasebni uporabniki so jih poslali 18 % manj, poslovni uporabniki pa 5 % manj kot v 4. četrtletju 2019.

V 4. četrtletju 2020 je bilo poslanih tudi več kot 31 milijonov MMS-sporočil, kar je za 11 % več kot v 4. četrtletju 2019. Poslovni uporabniki so jih poslali 12 % več kot v 4. četrtletju 2019.


Prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih več kot 54 milijonov gigabajtov podatkov

V 4. četrtletju 2020 je bilo prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih več kot 54 milijonov gigabajtov podatkov, pri čemer ni upoštevan prenos podatkov prek brezžične tehnologije Wi-Fi. V primerjavi s 4. četrtletjem 2019 je bila količina prenesenih podatkov večja za 45 %.


Vseh širokopasovnih priključkov za 4 % več kot pred enim letom

Ob koncu 4. četrtletja 2020 se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo skoraj 652.000 širokopasovnih priključkov ali za 4 % več kot v 4. četrtletju 2019, pri čemer se je število priključkov z optičnim dostopom povečalo za 14 %, prek kabelskega modema pa za 5 %.

 

Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Podatkovne storitve, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
X–XII 2020I–XII 2020X–XII 2020
X–XII 2019
X–XII 2020
VII–IX 2020
I–XII 2020
I–XII 2019
številoindeks
Fiksna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)1)3)104.813381.491115,5123,0102,3
  domači98.336355.012117,8124,1103,8
  mednarodni6.47626.47988,9109,385,2
Priključki klasične telefonije2) 85.806-83,595,7-
VoIP-priključki2) 605.852-102,9101,3-
Mobilna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)3)1.544.7775.556.112129,2124,5118,8
  domači1.507.5305.389.056131,1126,0120,2
  mednarodni37.247167.05782,383,886,3
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.550.895-101,5100,5-
  naročniki mobilnega omrežja2)2.075.505-102,7100,9-
  predplačniki mobilnega omrežja2)475.390-96,798,6-
Poslana SMS-sporočila (1.000)574.2442.355.81384,096,889,2
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)54.343187.724144,6116,7147,4
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)651.604-103,8101,3-
  xDSL-priključki2)168.970-89,997,3-
  priključki optičnega dostopa2)287.532-114,4103,7-
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
3) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vira: AKOS, SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Začasni podatki za 4. četrtletje 2020 bodo postali končni konec marca 2022, ko bodo objavljeni začasni podatki za 4. četrtletje 2021. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom.


Z objavo teh podatkov so podatki za 4. četrtletje 2019 postali končni. Revidirani podatki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo SiStat.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.