Cene energentov, Slovenija, 4. četrtletje 2020

V četrtem četrtletju 2020 nižje povprečne cene zemeljskega plina in električne energije za gospodinjske odjemalce

Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjstva so se v četrtem četrtletju 2020 v primerjavi s tretjim četrtletjem 2020 znižale za 4 %, medtem ko so bile cene električne energije za gospodinjstva v istem obdobju nižje za 8 %.

  • 5. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce v četrtem četrtletju 2020 višje

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je v četrtem četrtletju 2020 znašala 0,05 EUR/kWh, to je za 4 % manj kot v prejšnjem četrtletju. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je bila v istem obbdobju za 9 % višja; znašala je 0,03 EUR/kWh. 

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v četrtem četrtletju 2020 znašala 0,16 EUR/kWh, to je za 8 % manj kot v tretjem četrtletju. Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v četrtem četrtletju 2020 znašala 0,09 EUR/kWh, kar je enako kot v prejšnjem četrtletju.

Cene električne energije za gospodinjske odjemalce v prvem polletju 2020 v Sloveniji za 32 % nižje od povprečja v celotni EU

Mednarodna primerjava cen kaže, da je cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (20–200 GJ ali 5.556–55.556 kWh letne porabe) v Sloveniji v prvem polletju 2020 z vsemi davki znašala 89 % povprečja v celotni EU-27, cena za negospodinjske odjemalce (10.000–100.000 GJ ali 2.777.778–27.777.778 kWh letne porabe) brez DDV pa 94 % tega povprečja.

Cena električne energije z vsemi davki za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v prvem polletju 2020 (2.500–5.000 kWh letne porabe) znašala 68 % povprečja v celotni EU-27, cena za negospodinjske odjemalce (500–2.000 MWh letne porabe) brez DDV pa 78 % tega povprečja.


Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki.

Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU-27
Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU-27
Vir: SURS, Eurostat
Cene električne energije, Slovenija in EU-27
Cene električne energije, Slovenija in EU-27
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo, Eurostat
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za četrto četrtletje 2020 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.