Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2020

Število diplomantov terciarnega izobraževanja v 2020 padlo pod 16.000

V 2020, ko je pojav novega koronavirusa močno spremenil način izobraževanja, je v Sloveniji diplomiralo 15.494 študentov terciarnega izobraževanja, kar je bilo 3,8 % manj kot v 2019 in najmanj v zadnjih šestnajstih letih.

  • 7. 5. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Prvič po letu 2005 manj kot 16.000 diplomantov

Terciarno izobraževanje v Sloveniji je v letu 2020 uspešno zaključilo 15.494 študentov (od tega 1.980 na višjih strokovnih šolah in 13.514 na visokošolskih zavodih), kar je bilo 3,8 % manj kot v letu 2019 in najmanj v zadnjih 16 letih. Leto 2020 je bilo že drugo zaporedno leto, v katerem je bilo število diplomantov terciarnega izobraževanja nižje kot v letu prej, in prvo po letu 2005, v katerem je bilo nižje od 16.000. Nižje kot v letu 2019 je bilo tako število višješolskih (za 5,4 %) kot število visokošolskih diplomantov (za 3,5 %). Na visokošolskih študijskih programih je v letu 2020 diplomiralo skupno 13.514 študentov, na dodiplomskih 8.405 in na podiplomskih 5.109. Med zadnjimi je bilo 431 novih doktorjev znanosti, kar je 9,6 % manj kot v letu 2019.Delež diplomantov, mlajših od 25 let, narašča

Povprečna starost diplomanta terciarnega izobraževanja v letu 2020 je bila 27,2 leta (v 2019 27,1 leta). Pri manj kot 25 letih je v letu 2020 diplomiralo 6.684 ali 43,1 % diplomantov terciarnega izobraževanja, kar je 1,3 odstotne točke več kot v letu 2019. Delež diplomantov, mlajših od 25 let, je bil tako že četrtič zapored večji kot v prejšnjem letu in je po letu 2019 dosegel novo najvišjo vrednost. Glede na vrsto izobraževanja je bil ta delež v letu 2020 najvišji med diplomanti visokošolskega univerzitetnega študija, znašal je 78,8 %, povprečna starost teh diplomantov ob diplomiranju pa 24,1 leta. Sledili so diplomanti visokošolskega strokovnega (48,8 %) in višješolskega strokovnega študija (43,5 %); med temi je bil delež mlajših od 25 let nižji od 50 % (zaradi višjega deleža diplomantov izrednega študija); povprečna starost prvih ob diplomiranju je bila 27,9 leta, drugih pa 28,4 leta.Največ diplomantov s področja poslovnih in upravnih ved, prava

Podobno kot v prejšnjih generacijah diplomantov je bilo tudi v letu 2020 največ diplomantov na področjih poslovnih in upravnih ved, prava (2.957 ali 19,1 %) ter tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (2.720 ali 17,6 %), najmanj diplomantov pa na področjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva (353 ali 2,3 %) ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij (643 ali 4,1 %). Glede na leto 2019 je bilo število diplomantov v letu 2020 nižje na vseh področjih izobraževanja, razen na področju družbenih ved, novinarstva in informacijske znanosti, kjer je bilo za 1,6 % višje. Število diplomantov je v letu 2020 glede na leto 2019 najizraziteje upadlo na področjih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva (za 30,0 %) ter umetnosti in humanistike (za 14,4 %).Delež tujih diplomantov narašča

Med diplomanti terciarnega izobraževanja je bilo v letu 2020 1.027 diplomantov s tujim državljanstvom iz več kot 70 različnih držav, kar je bilo 18,2 % več tujih diplomantov kot v letu 2019 in največ po letu 2016 (890). Število tujih diplomantov je v letu 2020 prvič doseglo mejo 1.000, njihov delež med vsemi diplomanti terciarnega izobraževanja pa je prvič znašal več kot 6 %, in sicer 6,6 %, kar je 1,2 odstotne točke več kot v letu 2019. Glede na vrsto izobraževanja je bil delež tujih državljanov podobno kot v prejšnjih letih tudi v letu 2020 najvišji med diplomanti doktorskega študija, znašal je 16,7 % (v 2019 12,4 %). Drugače je bilo med tujimi diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2020 glede na vrsto izobraževanja največ diplomantov magistrskega študija (43,3 %), glede na način študija največ diplomantov rednega študija (67,8 %), glede na spol več diplomantk (60,0 %) in glede na področje izobraževanja največ diplomantov poslovnih in upravnih ved, prava (30,4 %).Epidemija vplivala tudi na zaključevanje študija

Izredne razmere, v katerih se je znašla Slovenija z razglasitvijo epidemije sredi marca 2020, so vplivale, da je bila v tem letu drugačna tudi dinamika zaključevanja študija. V letu 2020 je bil mesec z najmanj diplomanti marec (357 ali 2,3 %), sledil je april (462 ali 3,0 %); število diplomantov v teh dveh mesecih je bilo hkrati tudi najnižje v zadnjih desetih letih. Marca 2020 je diplomiralo za polovico (50,6 %) manj diplomantov kot v marcu 2019, aprila pa za 42,5 % manj kot v aprilu 2019. Podobno, le nekoliko manj izrazito je na zaključek študija vplivala tudi ponovna razglasitev epidemije sredi oktobra 2020. Oktobra 2020 je diplomiralo za 17,7 % manj diplomantov kot oktobra 2019, novembra 2020 pa za 7,0 % manj kot novembra 2019.Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, Slovenija, 2019 in 2020
20192020
Skupaj16.10015.494
Višje strokovno izobraževanje2.0941.980
Visokošolsko izobraževanje14.00613.514
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)3.6653.617
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)4.7454.788
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja)5.1194.678
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)477431
Vir: SURS
Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in spolu, Slovenija, 2020
SkupajMoški Ženske
Skupaj15.4946.1589.336
Višje strokovno izobraževanje1.9801.101879
Visokošolsko izobraževanje13.5145.0578.457
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 3.6171.4212.196
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 4.7881.8192.969
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko 555163392
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji 4.1231.4442.679
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja) 431210221
Vir: SURS
Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in državljanstvu, Slovenija, 2020
SkupajSlovensko
državljanstvo
Tuje
državljanstvo
Skupaj15.49414.4671.027
Višje strokovno izobraževanje1.9801.94832
Visokošolsko izobraževanje13.51412.519995
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 3.6173.372245
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 4.7884.555233
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko 55553124
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji 4.1233.702421
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja) 43135972
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobni podatki o diplomantih višješolskega in visokošolskega izobraževanja za leto 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 25. 5. 2021.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.