Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, februar 2021

Cene v februarju 2021 na letni ravni nižje za 1 %, na mesečni višje za 0,3 %

V februarju 2021 je bila na letni ravni deflacija (–1 %), na mesečni ravni inflacija (0,3 %). Na letni ravni so se pocenili tako blago (za 1,3 %) kakor tudi storitve (za 0,5 %). Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov in naftnih derivatov.

  • 26. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Februarja 2021 1-odstotna deflacija

Letna rast cen je bila v februarju 2021 negativna, in sicer −1-odstotna (v februarju 2020 je bila 2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila −0,5-odstotna (v februarju 2020 je bila 1,8-odstotna).

Blago se je v enem letu pocenilo za 1,3 %, storitve za 0,5 %. Poltrajno blago se je v enem letu pocenilo za 3,7 %, blago dneve porabe za 1 %. Cene trajnega blaga so bile v povprečju enake kot februarja 2020.

Največ (0,5 odstotne točke) so k letni deflaciji prispevale nižje cene naftnih derivatov (goriva in maziva za osebna vozila so se pocenila za 10 %, tekoča goriva pa za 3,6 %).

5,3-odstotna podražitev tobaka je deflacijo na letni ravni ublažila za 0,2 odstotne točke.

Mesečna inflacija 0,3-odstotna

Cene v februarju 2021 so bile v povprečju za 0,3 % višje od cen v januarju 2021 (februarja 2020 je bila mesečna inflacija 0,7-odstotna).

Mesečna inflacija je bila v največji meri posledica višjih cen počitniških paketov (za 8,9 %) in naftnih derivatov (goriva in maziva za osebna vozila so se podražila za 3,9 %, tekoča goriva pa za 2,9 %). Podražitve počitniških paketov so mesečno inflacijo zvišale za 0,2 odstotne točke in za prav toliko so jo zvišale tudi podražitve naftnih derivatov. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale še višje cene pohištva in stanovanjske opreme (za 1,7 %) ter hrane (za 0,5 %).

Zimske razprodaje so se letos zavlekle tudi v februar. Za 3,7 % nižje cene oblačil v primerjavi s prejšnjim mesecem so mesečno inflacijo ublažile za 0,2 odstotne točke, pocenitve farmacevtskih proizvodov (za 2,4 %) pa še za 0,1 odstotne točke.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v februarju 2021 –1,1-odstotna (v februarju 2020 je bila 2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,2-odstotna.

Cene blaga so bile v februarju 2021 v povprečju za 1,8 % nižje kot v februarju 2020, cene storitev pa so v povprečju ostale nespremenjene . Znižale so se cene poltrajnega blaga in cene blaga dnevne porabe, in sicer za 3,5 % oz. 1,8 %, medtem ko so se cene trajnega blaga za 0,2 % zvišale.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2021 0,9-odstotna (v decembru 2020 je bila −0,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,2-odstotna (v decembru 2020 0,3-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–2,4-odstotna), najvišja, 3,6-odstotna, pa na Poljskem; v Sloveniji je bila –0,9-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
II 21
II 20
II 21
I 21 
II 21 
XII 20
I–II 21
I–II 20
II 21–III 20
II 20–III 19
II 21
Ø 15 
Skupaj99,0100,399,999,299,5104,06
01 Hrana in brezalkoholne pijače99,8100,4101,299,9102,9110,43
02 Alkoholne pijače in tobak103,499,9100,7103,6102,0109,95
03 Oblačila in obutev95,297,690,998,096,689,93
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo98,9100,2100,198,698,1110,49
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,2101,0100,9100,099,9102,82
06 Zdravstvo100,698,996,1101,4101,4105,02
07 Prevoz97,4101,0102,296,494,194,36
08 Komunikacije100,599,199,7100,7100,4105,45
09 Rekreacija in kultura96,1102,8101,196,699,198,28
10 Izobraževanje100,8100,1100,1100,8102,0112,72
11 Restavracije in hoteli100,6100,1100,6100,7101,0110,45
12 Raznovrstno blago in storitve100,199,799,9100,4102,3110,28
  Blago98,7100,299,998,898,6101,77
  Storitve99,5100,499,899,9101,2108,92
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
II 21
II 20
II 21
I 21 
II 21 
XII 20
I–II 21
I–II 20
II 21–III 20
II 20–III 19
II 211)
Ø 15 
Skupaj-1,10,2-0,1-1,0-0,8104,41
01 Hrana in brezalkoholne pijače-0,50,51,3-0,42,4109,89
02 Alkoholne pijače in tobak3,5-0,10,63,72,1110,00
03 Oblačila in obutev-5,1-2,7-9,7-2,0-3,588,62
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo-1,80,20,0-2,1-2,5110,42
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,50,80,80,30,2101,60
06 Zdravstvo-0,1-1,0-4,90,51,3106,01
07 Prevoz-3,41,32,8-4,7-7,394,96
08 Komunikacije1,1-0,6-0,21,30,9105,86
09 Rekreacija in kultura-2,31,00,7-1,6-0,4101,25
10 Izobraževanje0,70,10,20,71,7111,43
11 Restavracije in hoteli0,50,10,30,61,5111,59
12 Raznovrstno blago in storitve0,70,00,20,92,1109,73
  Blago-1,80,30,1-1,9-2,1101,01
  Storitve0,00,0-0,40,41,4110,35
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
SURS se pri zbiranju podatkov zaradi drugega vala epidemije covida-19 še vedno srečuje s težavami.  

Tudi v februarju 2021 smo tako del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in s spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev (te podatke še naprej pridobivamo redno tedensko). 

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se v opazovanem obdobju niso izvajale, smo statistično uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s cenami, pri katerih smo upoštevali povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 2,7 % vseh podatkov, vključenih v izračun celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, in 4,9 % vseh podatkov, vključenih v izračun  indeksa cen življenjskih potrebščin.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.