Energetika, Slovenija, januar 2021

Neto proizvodnja električne energije v januarju 2021 za 16 % večja kot v januarju 2020

Proizvodnja električne energije se je v januarju 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečala za 16 %, oskrba z energenti se je zmanjšala.

  • 25. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v januarju 2021 za 16 % večja kakor v januarju 2020
Neto proizvodnja električne energije je januarja 2021 znašala 1.415 GWh in se je glede na december 2020 zmanjšala za 3 %, glede na januar 2020 pa povečala za 16 %.

V primerjavi z januarjem 2020 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah januarja 2021 za 35 % večja, v termoelektrarnah za 21 % večja, v jedrski elektrarni pa na približno enaki ravni.

Poraba električne energije se je v januarju 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 3 % in je znašala 1.275 GWh, medtem ko je v januarju lani ta znašala 1.329 GWh, kar je za 4 % več kot letos.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi večja poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako januarja 2021 za 15 % večja kot januarja 2020.

Januarja 2021 smo uvozili 781 GWh, izvozili pa 885 GWh električne energije. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bil uvoz januarja 2021 manj kot odstotek večji in izvoz za 39 % večji.

 

Padec oskrbe z energenti v januarju 2021 tako glede na prejšnji mesec kot tudi glede na januar 2020
V januarju 2021 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkemu kurilnemu olju, koksu in pri zemeljskemu plinu. Oskrbe teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 36 %, 10 %, in 8 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 85 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 76 %, črnim premogom in antracitom za 48 %, utekočinjenim naftnim plinom za 16 %, rjavim premogom in lignitom za 7 % in motornim bencinom za 6 %.

V primerjavi z januarjem 2020 pa se je oskrba z drugimi naftnimi proizvodi zmanjšala za 65 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 47 %, motornim bencinom za 42 %, črnim premogom in antracitom za 38 %, dizelskim gorivom za 21 % in koksom za 17 %.

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, januar 2021
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, januar 2021
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
I
2020
XII
2020
I
2021
I2021
I2020
I2021
XII2020
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.2231.4651.41511697
… od tega hidroelektrarne32150743413586
… od tega termoelektrarne37146044712197
… od tega jedrska elektrarna518488517100106
Uvoz778553781100141
Izvoz636746885139119
Razpoložljiva električna energija1.3291.2341.27596103
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
I
2020
XII
2020
I
2021
I2021
I2020
I2021
XII2020
indeks
Črni premog in antracit (t)1.2701.5147866252
Koks (t)2.3751.7861.96983110
Rjavi premog in lignit (t)258.700375.376348.89413593
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.9859.5218.01211584
Motorni bencin, neosvinčen (t)30.69418.79017.7555894
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)9552.0605035324
Dizelsko gorivo (t)110.58886.49387.68779101
Kurilno olje, ekstra lahko (t)17.90512.57017.10496136
Drugi naftni proizvodi (t)3.8848.8291.3673515
Zemeljski plin (1.000 Sm3)116.304104.527113.21297108
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.