Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, 2020

Cene kmetijskih pridelkov v 2020 povprečno za 2,0 % nižje kot v 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v 2020 povprečno za 2,0 % nižje kot v 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je znašala 535,8  milijona EUR, kar je za 3,5 % manj kot v 2019. 

  • 26. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki


Cene rastlinskih pridelkov v povprečju višje, cene živali in živalskih pridelkov v povprečju nižje kot v 2019

Cene rastlinskih pridelkov so bile v 2020 v povprečju za 1,1 % višje kot v 2019. Na zvišanje so najbolj vplivale višje cene sadja, predvsem jabolk. Povprečna odkupna cena grozdja za predelavo je bila precej nižja kot pred enim letom. Višje so bile tudi cene industrijskih rastlin (v povprečju za 5,0 %) ter cene sadik in cvetja (v povprečju za 5,6 %). Cene krompirja so bile v povprečju nižje za 12,4 %, nižje pa so bile tudi cene vina (v povprečju za 0,4 %), zelenjadnic (v povprečju za 4,2 %) in žit (v povprečju za 2,5 %).

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v 2020 v povprečju za 3,9 % nižje kot v 2019. Cene živali za zakol so bile nižje v povprečju za 4,4 %; cene goveda so bile nižje v povprečju za 5,0 %, cene prašičev za 1,9 % in cene perutnine v povprečju za 4,7 %. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju nižje za 3,5 % (predvsem zaradi nižje povprečne odkupne cene mleka). Povprečna odkupna cena jajc je bila višja kot pred enim letom.


Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v 2020 nižja kot v 2019

Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je v 2020 znašala 535,8 milijona EUR in je bila za 3,5 % nižja kot v 2019.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila v 2019 za 2,3 % višja kot v 2019 (znašala je 71,0 milijona EUR). Vrednost odkupljenega krompirja je bila višja za 6,9 % (količina pridelka je bila precej večja kot v letu prej, cene pa so bile v povprečju nižje). Višja je bila tudi vrednost odkupljenih žit (za 4,6 %) in zelenjadnic (za 2,1 %). Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin je bila nižja kot v letu 2019.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 7,4 % nižja kot v 2019 in je znašala 51,1 milijona EUR. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila nižja za 14,4 %, vrednost odkupljenega grozdja za predelavo pa za 24,4 %. Vrednost odkupljenega sadja je bila za 26,1 % višja. Višja je bila predvsem zaradi višje vrednosti odkupljenih jabolk (ta je bila višja delno zaradi večje količine odkupljenega pridelka, delno tudi zaradi višje povprečne cene).

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja je bila v 2020 za 4,0 % nižja kot v 2019 in je znašala 409,4 milijona EUR. Razlika v vrednosti glede na leto 2019 je bila največja pri odkupljeni živini. Vrednost te  je bila v 2020 za 7,8 % nižja kot v 2019. Vrednost odkupljene perutnine je bila nižja za 3,4 %. Vrednost odkupljenih jajc je bila nižja za 1,5 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila za 1,1 % nižja kot v 2019. Nižja vrednost  mleka je bila posledica nižje povprečne odkupne cene mleka (znašala je 0,32 EUR za liter), kajti količina odkupljenega mleka je bila večja kot v 2019.Povprečne letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Povprečne letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenega hmelja, koruze v zrnju in namiznih jabolk, Slovenija
Vrednost odkupljenega hmelja, koruze v zrnju in namiznih jabolk, Slovenija
Vir:SURS
Vrednost odkupljenih živali za zakol, Slovenija
Vrednost odkupljenih živali za zakol, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
2020
Ø 2015
2020
2019
KMETIJSTVO SKUPAJ108,0598,0
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic104,6596,0
RASTLINSKI PRIDELKI119,15101,1
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic117,7495,5
Žita 91,2497,5
Industrijske rastline123,02105,0
Zelenjadnice, sadike in cvetje116,5298,5
  zelenjadnice117,0895,8
  sadike in cvetje115,22105,6
Krompir (vključno seme)177,2887,6
Sadjarstvo123,21111,0
Vino108,2699,6
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI101,9496,1
Živali za zakol96,8695,6
Živalski proizvodi106,9096,5
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
20202020
2019
1000 EURindeks
Skupaj535.76896,5
Poljedelstvo71.006102,3
Sadjarstvo in vinogradništvo51.07892,6
Živinoreja409.44096,0
Drugi rastlinski pridelki4.245104,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.