Poslovne tendence, Slovenija, februar 2021

Zaupanje v trgovini, gradbeništvu in storitvah višje, v predelovalnih dejavnostih enako kot v januarju 2021

Kazalnik zaupanja je bil v trgovini, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih v februarju 2021 višji kot v januarju 2021, medtem ko je v predelovalnih dejavnostih ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

  • 24. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu 

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v februarju 2021 enaka vrednosti v januarju 2021, od vrednosti v februarju 2020 pa je bila za 4 odstotne točke višja. Višja je bila tudi od dolgoletnega povprečja, in sicer za 5 odstotnih točk.

Večina kazalnikov je bila na mesečni ravni enaka kot v prejšnjem mesecu ali se je izboljšala, le kazalnik pričakovana proizvodnja se je poslabšal, in sicer za 4 odstotne točke. Izraziteje so se izboljšali kazalniki skupna naročila, pričakovane cene in pričakovano zaposlovanje (vsak za 3 odstotne točke). 

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu 

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v februarju 2021 za 7 odstotnih točk višja kot v januarju 2021. Od dolgoletnega povprečja in od vrednosti v februarju 2020 pa je bila nižja, in sicer za 30 oz. za 47 odstotnih točk.

Glede na januar 2021 se je izraziteje zvišal kazalnik pričakovana prodaja (za 20 odstotnih točk) in s tem se je zvišal tudi kazalnik zaupanja v trgovini na drobno. Preostali kazalniki so se večinoma znižali, najizraziteje kazalnik pričakovane prodajne cene (za 26 odstotnih točk). 

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v februarju 2021 za 5 odstotnih točk višja kot v januarju 2021, od vrednosti v februarju 2020 za 2 odstotni točki višja, od dolgoletnega povprečja pa kar za 19 odstotnih točk višja. 
 
Najbolj se je zvišal kazalnik obseg gradbenih del (ki je bil za 11 odstotnih točk višji kot v prejšnjem mesecu). Zvišali pa so se tudi kazalniki skupna naročila, zaposlovanje in pričakovano zaposlovanje ter nekoliko tudi poslovno stanje in tehnične zmogljivosti.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v februarju 2021 za 4 odstotne točke višja kot v januarju 2021, hkrati pa za 20 odstotnih točk nižja od vrednosti v februarju 2020 in za 14 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, se je izraziteje zvišal kazalnik povpraševanje (za 11 odstotnih točk), v manjši meri pa tudi kazalnik poslovni položaj (za 3 odstotne točke), medtem ko se je kazalnik pričakovano povpraševanje znižal (za 2 odstotni točki). Vrednosti preostalih kazalnikov so se spremenile za 1 ali 2 odstotni točki.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, februar 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, februar 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.