Bilanca dušika in fosforja, Slovenija, 2019

Najnižji bruto bilančni presežek fosforja v zadnjih 20 letih: 315 ton ali 10 % povprečja zadnjih 20 let.

Bilančna presežka dušika in fosforja ostajata na podobni ravni kot leto prej. Kljub temu pa je bruto bilančni presežek fosforja dosegel najnižjo raven v zadnjih 20 letih: 315 ton.

  • 26. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Bruto bilančni presežek dušika na kmetijskih zemljiščih v uporabi v 2019: 43,2 kg na hektar.


Bruto bilančni presežek dušika na kmetijskih zemljiščih v uporabi je v letu 2019 znašal 43,2 kg na hektar. Neto bilančni presežek (brez emisij dušika v zrak) pa je leta 2019 znašal 11,2 kg dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi. Neto presežek je na enaki ravni kot predhodno leto in znaša 44 % povprečja zadnjih 20 let.

75.078 ton dušika je bilo vnesenih v tla leta 2019 (97 % 20-letnega povprečja). Odvzem dušika iz tal s pridelki pa je znašal 54.342 ton (112 % 20-letnega povprečja). Bruto bilančni presežek dušika je tako znašal 20.736 ton, izpust dušika v zrak pa 15.383 ton (94 % povprečja zadnjih 20 let). Neto bilančni presežek je bil 5.383 ton, kar je 43 % povprečja zadnjih 20 let.
Bruto bilančni presežek fosforja v kmetijskih zemljiščih v uporabi v 2019: 0,7 kg na hektar.

Leta 2019 je bilo na kmetijska zemljišča v uporabi vnesenih 19 kg fosforja na hektar. Odvzetih je bilo 18,4 kg na hektar, kar pomeni, da je bilančni presežek znašal približno 0,7 kg na hektar in dosega le 10 % povprečja zadnjih 20 let, ki je bilo 6,3 kg na hektar. Povprečje zadnjih 10 let pa je nekoliko nižje, in sicer 2,8 kg na hektar.

V letu 2019 je bilo vnesenih v tla 9.100 ton fosforja ali 83 % povprečja zadnjih 20 let. S pridelki je bilo iz tal odvzetih 8.785 ton fosforja ali 112 % povprečja zadnjih 20 let. Bruto bilančni presežek fosforja je tako znašal 315 ton ali 10 % povprečja zadnjih 20 let. OPOMBA: Za obdobje 1992-2019 je bila opravljena revizija podatkov. Nekatere vrednosti se lahko razlikujejo, večjih odstopanj pa ni.Bilančni presežek dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija
Bilančni presežek dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija
Vir: KIS
Bilančni presežek fosforja na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija
Bilančni presežek fosforja na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija
Vir: KIS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.